Ungdomars samhällsengagemang – ett demokratiproblem?

Demokrati, Almedalen

Event

2024-06-25

Grunden för ett demokratiskt samhälle är att människor engagerar sig i politik och civilsamhälle. Vad händer när allt färre unga vill engagera sig och andelen som tror på politikens förmåga att lösa samhällsutmaningarna minskar? Seminariet, som du kan se i efterhand här, var en del av TCO:s program i Almedalen 2024.

Jacob Borssén från Ungdomsbarometern berättar om ungas syn på samhällets utveckling och framtid. Vi får också lyssna till en panel med representanter från organisationer inom politik, fack och civilsamhälle som ger sin bild av vad som påverkar viljan att engagera sig och vad det innebär för framtiden.

Medverkande

Jacob Borssén, Ungdomsbarometern

Henrik Almén, biträdande generalsekreterare Sverok

Shade Amao, verksamhetsansvarig Vi behövs! Fryshuset

Noura Berrouba, ordförande LSU

Dalia Eid, 2:a vice ordförande Vision

Leon Mc Manus, språkrör Grön Ungdom

Therese Svanström, ordförande TCO

Moderator: Sofia Hylander, utredare TCO

Bild på Agnes Brandemark

Kommunikatör

Agnes Brandemark