Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) fyller 1 år!

EU

Blogg

2020-10-16

Europeiska arbetsmyndigheten fyller 1 år idag, det är värt att uppmärksammas. Myndigheten slog upp portarna den 16 oktober 2019 i Bratislava (eller nåja myndigheten startade åtminstone officiellt sitt arbete då och så snart läget i omvärlden tillåter ska den finnas på plats fysiskt i Bratislava).

ELA:s tre huvudsakliga arbetsuppgifter är att informera individer, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter om rättigheter och skyldigheter som följer av EU:s regelverk för arbetskraftens rörlighet och att främja utbyte av information mellan medlemsstater, genomföra gemensamma inspektioner mellan medlemsstaterna och slutligen att medla mellan medlemsstaterna. Den sammanför och tillför en del nya funktioner som har med arbetskraftens rörlighet att göra.

TCO var positiv till inrättandet av myndigheten. För TCO är den fria rörligheten viktig då den bidrar till bättre förutsättningar för jobb och tillväxt och ELA är en del i att få den inre marknaden, och inte minst den fria rörligheten för arbetstagare, att fungera bättre.

Vad har då mer hänt under det senaste året? Myndigheten får inrätta arbetsgrupper eller expertpaneler som består av företrädare för medlemsstaterna eller kommissionen, eller externa experter för att fullgöra särskilda uppgifter eller för särskilda politikområden. Två sådana arbetsgrupper har redan inrättats – arbetsgruppen om information och arbetsgruppen om inspektioner. Hittills har gruppernas arbete mestadels handlat om att ta fram riktlinjer för hur myndigheten ska arbeta på dessa två områden. Under förhandlingarna arbetade TCO bland annat för att uppmuntra till frivillighet vad gäller medling och inspektioner.

TCO anser att det är viktigt att arbetet bygger på samförstånd hos alla berörda parter då den svenska arbetsmarknadsmodellen förutsätter att parterna själva äger frågor kring vissa arbetsvillkor och att kollektivavtalen genomförs. Så blev också fallet och just nu arbetar myndigheten med att ta fram riktlinjer för hur och när den rent konkret kan bistå medlemsländerna när gränsöverskridande arbetsplatsinspektioner ska genomföras. Utöver detta så har myndighetens intressentgrupp, där arbetsmarknadens parter deltar, så smått satt igång sitt arbete.

Ett år är inte en lång tid för en myndighet. För oss är det viktigt att  ELA prioriterar arbetet med underlätta den fria rörligheten och inte bara fokuserar på att motverka fusk. Vi kommer att bidra med vårt tjänstemannaperspektiv i detta arbete. Den fria rörligheten för människor, varor och tjänster är något av det allra  viktigaste med det europeiska samarbetet. ELA kan spela en viktig roll för att få den fria rörligheten för arbetstagare att fungera bra framöver.  

Texten är skriven av Sofia Råsmar, tidigare EU-jurist på TCO.