Gemensamt brev från LO, TCO och Saco om direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

EU

Nyhet

2024-02-07

EU:s lagstiftare är nära att anta den av många efterfrågade lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (CSDD-direktivet). CSDD-direktivet är en förutsättning för rättvis konkurrens mellan ansvarsfulla och hållbara företag verksamma i Europa. Nu verkar den svenska regeringen tveka att ställa sig bakom förslaget till direktiv. LO, TCO och Saco – som tillsammans representerar 3,5 miljoner svenska arbetstagare – har därför idag skickat ett gemensamt brev till energi- och näringsminister Ebba Busch med en stark uppmaningen till regeringen att ställa sig bakom CSDD-direktivet.

Angående regeringens ställningstagande om den interinstitutionella trepartsöverenskommelsen om direktivet om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

EU:s lagstiftare är nu nära att anta den av många efterfrågade lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (härefter CSDD-direktivet), som medlemsstaterna kommer att diskutera och ta ställning till den 9 februari.

LO, TCO och Saco, som representerar 3,5 miljoner svenska löntagare, vill med detta brev uttrycka vårt stöd för CSDD-direktivet och uppmana Sveriges regering att ställa sig bakom trilogöverenskommelsen.
Direktivet är viktigt av följande skäl:

CSDD-direktivet är en förutsättning för rättvis konkurrens mellan ansvarsfulla och hållbara företag verksamma i Europa, företag som vill respektera miljön och värna mänskliga rättigheter för såväl anställda som leverantörer och konsumenter i de länder de verkar. Framtiden för vår ekonomi ska baseras på ett hållbart näringsliv, inklusive små och medelstora företag och leveranskedjor. Direktivet kommer inte bara att stärka förutsättningarna för en hållbar tillväxt, samt förbättra och säkra kvaliteten på produkter och tjänster, utan kommer även att bidra till att bekämpa social- och miljömässig dumpning, brevlådeföretag och kränkningar av mänskliga rättigheter längs hela leverantörskedjan. Detta kommer i sin tur att bidra till en sundare ekonomi baserad på produktivitet och rättvisa villkor.

CSDD-direktivet visar att medlemsstaterna menar allvar med att mänskliga rättigheter inte är utbytbara och att arbetstagare inte är en handelsvara. För hållbara företag, som ser sig som en viktig del av samhällsväven, är efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljökrav en del av affärsmodellen.

För EU (Rådet och parlamentet) är antagandet av CSDD-direktivet också ett strategiskt ekonomiskt beslut. Genom att förespråka ansvarsfulla affärsmetoder kommer EU att bidra till ökat förtroende för de ekonomiska aktörerna, genom en tydlig signal om att mänskliga rättigheter spelar roll varhelst produktionen sker, vilket skapar mer attraktion för investerare och ett starkare konsumentförtroende.

Fredagen den 9 februari har varje medlemsstat valet: att leva upp till sitt ansvar, och visa ett tydligt engagemang för kommande generationer och planeten.

LO, TCO och Saco anser att varje försök att blockera uppgörelsen genom en nedlagd röst eller röst mot CSDD-direktivet vore ett olyckligt steg tillbaka från EU:s och Sveriges ambitioner att skapa rättvis konkurrens på villkor som respekterar mänskliga rättigheter, klimat och miljö.

Vi utgår från att Sverige, med sin långa tradition av öppenhet och frihandel, använder sitt inflytande för att verka för goda sociala villkor ska gälla också i vår omvärld. LO, TCO och Saco uppmanar Sveriges regering att leva upp till det ansvaret och ställa sig bakom förslaget till CSDD-direktiv.

Vi är tillgängliga för att diskutera detta och tillhandahålla ytterligare information.

Med vänlig hälsning,

Susanna Gideonsson
ordförande LO

Therese Svanström
ordförande TCO

Göran Arrius
ordförande Saco

Läs brevet i sin helhet (pdf)

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström