Klimat viktigaste EU-frågan enligt tjänstemännen

EU

Pressmeddelande

2024-03-27

Klimat är den viktigaste frågan inför EU-valet, det svarar tjänstemännen i en undersökning som Novus gjort åt TCO. En stor del av tjänstemännen är oroliga över klimatförändringarna och ger samtidigt ett tydligt besked: Sverige bör gå före andra länder när det gäller klimatomställningen.

– Tjänstemännen skickar en tydlig signal till Sveriges politiker om att prioritera klimatet i det kommande EU-valet. Klimatet är inte bara den enskilt viktigaste sakfrågan, tjänstemännen vill också att Sverige sticker ut hakan och tar på sig ledartröjan i det fortsatta klimatarbetet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Hälften av tjänstemännen svarar att klimat och miljö är den viktigaste frågan inför EU-valet. På andra plats kommer försvars- och säkerhetspolitik och därefter asyl- och invandringsfrågor. Övriga frågor hamnar betydligt lägre i prioritetsordning.

Sju av tio tjänstemän svarar att de är mycket eller ganska oroliga över klimatförändringarna och lika många tycker att Sverige ska gå före andra länder när det gäller klimatförändringarna.

Stå upp för den gröna given

Den gröna given om att EU ska vara klimatneutralt 2050 gör EU till en historiskt viktig spelare i det globala i arbetet med att ställa om för klimatet.

– Om Sverige och EU står upp för den gröna given och går före i klimatarbetet skapar det också stora möjligheter för att nya gröna jobb skapas i växande företag. Det stärker vår konkurrenskraft och främjar tillväxt i hela Europa, säger Therese Svanström.

 

Om undersökningen

Resultatet är en del av två undersökningar som har genomförts av Novus på uppdrag av TCO med syftet att ta reda på hur förvärvsarbetande tjänstemän mellan 18 och 68 år ser på klimatomställningen samt hur medlemmar i TCO-förbund resonerar i olika frågor kopplat till EU-valet 2024. Undersökningarna genomfördes mellan oktober och december 2023 och antal intervjuer är 1054 respektive 1222 personer med en svarsfrekvens på 62 respektive 63 procent.

Klimat viktigaste EU-frågan enligt tjänstemännen

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher