Gängvåldet kräver att ni samlas över blocken

TCO

Debattartikel

2023-10-13

Det behövs en nationell kraftsamling mot våldet. Politiker behöver ta ansvar över blockgränserna och lägga grunden för konkreta åtgärder som sträcker över flera mandatperioder. Det skriver TCO ihop med fackförbund, intresse- och branschorganisationer på Aftonbladet debatt.

Artikeln är publicerad på Aftonbladet debatt 13 oktober 2023: Poliser, fack, organisationer: Gängvåldet kräver att ni samlas över blocken (aftonbladet.se)

Igår samlades landets partiledare för att få en lägesbild över konsekvenserna av den senaste tidens våldseskalering med fler skadade och döda som följd. Vi som skriver under den här artikeln uppmanar er att ta ansvar över blockgränserna för en nationell kraftsamling mot våldet - en samling som ger konkreta åtgärder.

Vi befinner oss mitt i en fruktansvärd våldsspiral där kriminella nätverk rekryterar barn för att utföra mord, där barn mördas, där mammor skjuts ihjäl som hämnd och där hus sprängs.

Det här är den nya verkligheten i ett Sverige där allas vår trygghet påverkas. Det Sverige i vilket våra barn lever och växer upp i.

Alla är överens om att situationen är ohållbar. Alla vill få slut på det grova våld som förändrat vårt samhälle. Våra politiker måste visa att de kan samlas över blockgränserna för att kraftsamla mot den brottslighet som beskrivs som systemhotande.

Nu kräver vi – som representanter för – fackförbund, intresse- och branschorganisationer, med flera – att politikerna går från ord till handling och tar sitt ansvar.

  • Samling över blockgränserna. Samtliga riksdagspartier behöver samlas för att ta gemensamt ansvar för att bryta våldsutvecklingen genom att samordna kriminalpolitiken och socialpolitiken. Samling och samordning krävs för att agera här och nu och för att lägga grunden för åtgärder som behöver sträcka sig över många mandatperioder. Därför behöver alla partier, och alla delar av politiken vara med. 
  • Repressivt och förebyggande. En blocköverskridande kraftsamling måste fokusera på såväl det repressiva som på det brottsförebyggande – här ingår inte minst socialt brottsförebyggande insatser och allmänna insatser som i flera fall behöver sättas in tidigt. Ska vi kunna stoppa brottsligheten räcker det inte med fler poliser och hårdare straff. Vi måste också få stopp för nyrekryteringen och jobba för ett samhälle där riskerna för kriminalitet, utanförskap och psykisk ohälsa minimeras.
  • Offentliga, privata och civila. För att lyckas behöver våra politiker skapa en struktur för systematisk samverkan där inte bara de offentliga delarna knyts samman utan där även näringsliv och civilsamhälle har viktiga roller på sina arenor och med sina unika kompetenser och relationer. Målet måste vara att få till en nationell samling från högsta ledningen ner till individnivå. Det finns ingen bättre lämpad mobiliserande och faciliterande kraft än våra folkvalda i riksdag och regering.
  • Forskning och erfarenhet. Vid den här typen av kraftsamling är det viktigt att veta att det man gör får effekt och att det absolut inte får motsatt effekt än den avsedda. Det behövs utvärderingar inom hela det kriminalpolitiska området. Såväl myndigheter som politiker måste i högre grad luta sig mot forskning och beprövad erfarenhet – annars riskerar vi att lägga grunden för nya problem som ger sig till känna längre fram.

Med den pågående våldsvågen har allt fler fått nog och allt fler vill bidra och vara en del av förändringen. Det handlar om allt från pensionärer som i insändare vill stärka vuxennärvaron i skolan, handlare som inför kontantstopp för stora lyxköp, företag i olika branscher som stödjer föreningslivet, föräldrar som skriver listor på vad man kan göra för att alla barn ska känna att de är en del i gemenskapen. Det kan liknas vid en form av folkrörelse mot brott och för inkludering.

Nu måste politikerna agera som en konstruktiv och samlande kraft för hela samhällets mobilisering – tillsammans mot våldet.

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet
Gunnar Appelgren, kriminalkommissarie Polisregion Stockholm
Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris
Veronica Magnusson, ordförande Vision
Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
Therese Svanström, ordförande TCO
Kristina Taylor, ordförande Psykologförbundet
Amir Rostami, professor i kriminologi

Läs artikeln i Aftonbladet

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström