Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Internationellt

Nyhet

2021-06-30

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Detta är åttonde året som världsfacket ITUC presenterar sitt rättighetsindex, Global Rights Index. 149 länder granskas och betygssätts utifrån 97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner.

Indexet redovisar överträdelser av arbetstagares rättigheter. Betyget 5+ är sämst, 1 är bäst. Sverige och övriga Norden tillhör de elva länderna i grupp 1. Flera europeiska länder har de senaste åren dalat i rankningen:  Grekland, Ungern och Serbien finns i grupp 4, medan Belgien, Storbritannien. Frankrike, Spanien, Schweitz och Portugal finns bland länderna i grupp 3 och 2.

I 68 länder har protesterande arbetstagare gripits och fackligt aktiva har dödats i sex länder. Global Rights Index 2021 visar också att 74 procent av länderna sätter stopp för arbetstagare att gå med i facket.

Viken betydelse har indexet? Vi frågade Ann-Katrin Dolium, internationell sekreterare på TCO.

– Det ger en klar bild över hur läget för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Detta är det åttonde året så indexet ger också information om trender och utvecklig gällande rättigheter i 149 länder. Årets index pekar också ut en mängd företag och koncerner, där arbetstagarna jobbar under orimliga villkor, utan rättsskydd och där privatlivet övervakas och kontrolleras, säger Ann-Katrin Dolium.

På vilket sätt kan svenska företag använda indexet vid export eller etablering utomlands?

– Indexet är ett komplement i företags riskanalysarbete och bra grund för samverkan med fackliga organisationer nationellt och internationellt för att identifiera, hantera och förhindra risker och kränkningar av mänskliga rättigheter i företagens verksamhet världen över.

Vad innebär sociala rättigheter och hur ser utvecklingen ut i världen?

– Sociala rättigheter är ett brett begrepp och som fackliga organisationer har vi främst fokus på arbetstagares rättigheter såsom arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling, lön det går att leva på, rätten att inte bli diskriminerad, rätten att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt.

– Utvecklingen är paradoxal på så sätt att de sociala delarna av hållbarhet på ett tydligare sätt kommit upp på företagens agenda, och förhoppningsvis kommer vi se resultatet av det . Samtidigt ser vi den negativa trenden gällande mänskliga rättigheter i allt fler länder, även i vårt närområde.

Vad kan man göra som individ för att bidra till att stärka MR världen över?

– Bli medlem i facket!  Det är världens största sociala nätverk med över 200 miljoner medlemmar globalt och har därmed mycket erfarenhet och kunskap om arbetsförhållanden och respekten för MR i arbetslivet i världen samt att vi tillsamman har en enorm styrka.

Läs även Ann-Katrins blogg i ämnet.