Global Rights Index 2023: Fortsatta kränkningar mot fackliga rättigheter globalt

Internationellt

Nyhet

2023-07-03

Under 2023 dödades fackligt aktiva i åtta länder och arbetstagare utsattes för våld i 44 länder. Det visar Världsfackets Global Rights Index som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras.

- Det är otroligt oroande att mänskliga och fackliga rättigheter kränks i så stor skala. Det är inte bara ett angrepp på de individer som utsätts, utan på hela demokratin. Möjligheten att utöva sina grundläggande rättigheter är helt centralt för ett öppet och demokratiskt samhälle, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Det är tionde året i rad som Global Rights Index presenteras. 149 länder har granskats och betygssätts utifrån kriterier med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner. Det syns ingen förbättring globalt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

- Som fackliga organisationer måste vi intensifiera vårt internationella arbete och även se till så att Sverige, EU och andra globala aktörer sätter politisk press på länder där mänskliga och fackliga rättigheter kränks, säger Therese Svanström.

Läs om de 10 sämsta länderna att arbeta i och ta del av Global Rights Index-rapporten på UniontoUnions hemsida. 

Bild på Axel  Eriksson

Kommunikatör

Axel Eriksson