Historiskt nordiskt trepartsmöte om rättvis klimatomställning i Reykjavik

Internationellt

Nyhet

2023-12-08

Förra veckan samlades representanter för de nordiska regeringarna, arbetstagarna och arbetsgivarna i Reykjavik för att diskutera rättvis klimatomställning. Mötet var historiskt av två skäl: dels var det första gången den här typen av möte ägde rum, dels resulterade det i ett samförståndsavtal – Memorandum of Understanding.

Johan Pehrson, Sveriges arbetsmarknadsminister, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Islands arbetsmarknadsminister, Hans-Erik Skjæggerud, ordf. YS (TCO:s systerorganisation i Norge), Kolbrún Halldórsdóttir, ordf. för isländska akademikerorganisation BHM.
Foto: Ey þór Arnason/Norden.org

Första gången mötet hålls

Den 1 december anordnade Nordiska ministerrådet – för första gången – ett trepartssamtal mellan arbetsmarknadsministrar, arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer i Norden. Ämnet för mötet var hur man bäst kan se till att klimatomställningen i Norden blir så rättvis som möjligt.

Unionens förste vice ordförande Victoria Kirchhoff deltog i en panel om utbildning och livslångt lärande och berättade om det svenska omställningsavtalet och dess betydelse för en rättvis klimatomställning.

Foto: Ey þór Arnason/Norden.org

Överenskommelse som hänvisar till ILO-resolution

Mötet resulterade i ett samförståndsavtal (Memorandum of understanding) som de nordiska regeringarna, nordiska arbetsgivarorganisationer och den nordiska fackföreningsrörelsen står bakom. I överenskommelsen hänvisas till ILO:s resolution om rättvis omställning (ILO = International Labour Organization, FN:s arbetslivsorganisation) och bland annat understryks vikten av social dialog och att satsa på kompetensförsörjning så att arbetstagare kan ta de nya gröna jobben. En av utgångspunkterna är den gröna omställningen kommer skapa nya jobb i många sektorer.

ILO:s resolution passar väl in i den nordiska arbetsmarknadsmodellen och de är en bra utgångspunkt i arbetet med att ställa om till mer socialt och miljömässigt hållbara samt konkurrenskraftiga samhällen.
Internationellt driver såväl ILO som världsfacket IFS frågan om att resolutionen ska vara en del av det arbetsprogram om rättvis omställning (Just Transition Work Programme) som just nu förhandlas på COP28. I detta arbete kan överenskommelsen från Reykjavik vara ett stöd.

– Mötet och samförståndsavtalet är något den nordiska fackföreningsrörelsen, med NFS i spetsen, under många år har arbetet hårt för att få till. Detta lägger en bra grund för arbetet med rättvis klimatomställning i Norden, säger Christina Springfeldt, internationell chef på TCO.

TCO:s delegation

I den delegation från TCO som var på plats i Reykjavik ingick:

  • Camilla Linder – förtroendevald Finansförbundet
  • Victoria Kirchhoff – förste vice ordförande Unionen
  • Christina Springfeldt – internationell chef TCO
  • Hanna Finmo – stabschef TCO
Bild på Hanna Finmo

Stabschef

Hanna Finmo