Klimat, hälsa och digitalisering i fokus på Världsfackets kongress

Internationellt

Nyhet

2022-11-18

330 fackliga centralorganisationer samlas just nu på världsfacket, ITUC:s kongress för att diskutera arbetstagares perspektiv och fackliga rättigheter. Debatten sker bland annat utifrån några av de globala kriser som påverkat arbetsvärlden de senaste åren: klimatkrisen och Covid 19-pandemin, men även utifrån digitalisering. TCO är representerat med en delegation.

  • Världsfacket, International Trade Union Confedration, har kongress vart fjärde år. 
  • Mötet pågår 17–22 november 2022 i Melbourne, Australien. 
  • 330 fackliga organisationer från hela världen samlas för kongressen. 
  • Målet med kongressen är att ta fram ett kongressuttalande som fastslår vad man inom ITUC ska prioritera och arbeta för de kommande fyra åren.

 

TCO:s delegation på världsfackets kongress 2022 står uppradade i helbild.

TCO:s delegataion på plats i Melbourne är Andreas Beckert, TCO, Madelene Meramveliotaki, vice ordförande Vårdförbundet, Veronica Magnusson, ordförande Vision och vice ordförande TCO samt delegationsledare, Magnus Kjellsson, Unionen, Anna Gustafsson, TCO och Oscar Wåglund Söderström, TCO. 

 

I fokus: klimatkris, pandemin och digitalisering

För TCO är ITUC en viktig organisation eftersom det är fackens globala påverkansorganisation. ITUC är bland annat en samtalspartner i flera internationella forum som till exempel Världsbanken och olika FN-organisationer. För att bli en starkare röst i Världsfacket samarbetar vi tillsammans med andra fackliga organisationer från Sverige och övriga Norden.

Klimatkrisen och Covid 19-pandemin, men även den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har gjort så att ITUC under de kommande åren vill arbeta för ett nytt socialt kontrakt. Det handlar bland annat om fokus på klimatvänliga jobb och att arbetstagares perspektiv ska tas i beaktande när man ställer om till en koldioxidneutral framtid, om åtgärder för arbetsmarknadens uppbyggnad efter kriser och fackliga fri- och rättigheter. Pandemin har också visat att en större del av världens befolkning står utan adekvat socialt skydd och att det är något som drivit på pandemin. Andra delar man kommer att ta upp är jämställdhet och teknisk inkludering.

TCO lyfter facket som demokratiaktör

Från TCO:s sida kommer man också på kongressen lyfta fackens roll som demokratiaktör. Polariserade samhällen är grogrund för högerpopulistiska krafter och här har facken en viktigt uppgift att ta sig an den utmaning det innebär att högerpopulistiska partier skördar framgångar. Starka fack ger samhällen som håller ihop.

 

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson