Lev upp till ILO:s sanktioner mot Belarus!

Internationellt

Blogg

2024-02-01

Fackliga företrädare från Belarus sitter i fängelse eller har tvingats fly landet. Därför har ILO sanktioner mot Belarus. Regeringen och myndigheter i Sverige måste leva upp till de internationella åtaganden vi förbundit oss till.

I Belarus lever företrädare för den fria fackföreningsrörelsen farligt. Det var vår hälsning till Christina Johannesson, Sveriges representant gentemot de belarusiska demokratiska krafterna i exil, som igår besökte oss på TCO för att möta representanter för LO, TCO, Saco och våra förbund.

Situationen för fackliga i Belarus

Tyvärr kan vi konstatera att någon fri belarusisk fackföreningsrörelsen inte längre finns, sedan den Belarusiska kongressen för demokratiska fackföreningar (BKDP), tillsammans med sina medlemsorganisationer, förbjöds och upplöstes av den belarusiska regimen sommaren 2022.

Runt 40 fackligt aktiva sitter fängslade i Belarus, däribland Alexander Yaroshuk, BKDP:s ordförande och ledamot i FN-organet ILO:s styrelse. Andra har tystats eller flytt landet.

I över 20 år hade den belarusiska regimen gjort det svårt för den fria fackföreningsrörelsen att verka. Till slut omöjliggjorde man dess arbete fullständigt.

ILO:s sanktioner mot Belarus

Mot den här bakgrunden vidtog ILO sommaren 2023 den exceptionella åtgärden att väcka sanktioner mot Belarus. Det innebär att regeringar, företag och fackföreningar ska syna sina förbindelser med den belarusiska regimen i sömmarna. Dessutom ska medlemsländerna respektera principen om att inte skicka tillbaka skyddsbehövande till Belarus.

För oss i den svenska fackföreningsrörelsen är det viktigt att Sverige lever upp till ILO:s sanktioner mot Belarus.

Fackligt aktiva, liksom andra försvarare av mänskliga rättigheter, lever helt enkelt för farligt i Belarus. De som trots allt lyckats fly landet kan vittna om de förutsättningar som fackligt aktiva lever under. Utöver fängelse, finns straffkolonier, avsked och svartlistning, i regimens verktygslåda.

Den ena handen vet inte vad den andra gör

TCO, tillsammans med LO och Saco, stödjer dem som lyckats fly på olika sätt. Vi har genom vår biståndsorganisation Union to Union bland annat ett gemensamt utvecklingsprojekt som syftar till att stödja den fackliga exilorganisationen Salidarnast som i dag har sitt säte i Bremen.

Vi gläds över det beslut som Sida tagit, om att via Union to Union stödja Salidarnast och fackligt aktiva belarusier i exil.

Men det verkar inte som att den ena handen vet vad den andra gör. Vi är fortfarande bestörta över Sverige utvisar asylsökande fackligt aktiva och skyddsbehövande. Dessutom fortsätter verket att fatta utvisningsbeslut för belarusier som söker sin tillflykt i vårt land, trots alla sanktioner och resolutioner som fattas inom såväl FN-systemet som av EU.

Vi vill med eftertryck säga till den svenska regeringen och våra myndigheter: Lev upp till de internationella åtaganden vi förbundit oss till!

Bild på José Pérez Johansson

Internationell sekreterare

José Pérez Johansson