LO, TCO och Sacos krav: Stoppa våldet mot fackligt aktiva i Belarus

Internationellt

Pressmeddelande

2020-09-22

LO, TCO och Saco är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus. Idag lämnade de tre organisationerna över en kravlista från hela den nordiska fackföreningsrörelsen till den belarusiska ambassadören i Stockholm.

– Det här är den senaste i raden av påtryckningar för att förbättra situationen för våra fackliga kollegor i Belarus.  De grundläggande demokratiska rättigheterna måste respekteras, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

Listan som överlämnades av ordförandena från LO, TCO och Saco innefattar bland annat krav på nyval och frisläppande av alla politiska fångar, inklusive 40 fackligt aktiva.  Respekt för internationella lagar och konventioner som garanterar pressfrihet och mötes- och yttrandefrihet fanns också med bland kraven från totalt 15 nordiska medlemsorganisationer.

Dessutom krävdes ett omedelbart stopp för allt våldsutövande mot medborgare, demonstranter och fackliga företrädare.

– Vi har varit tydliga med att vi vill se ett slut på Lukasjenkos våldsregim. De oberoende fackliga organisationerna spelar en viktig roll i vägen mot ett fritt Belarus, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

LO, TCO och Saco fortsätter att hålla intensiv kontakt med de fackliga vännerna i Belarus. 

– Budskapet från våra kollegor är tydligt: Omvärlden måste hålla i. All form av stöd till regimen måste omedelbart dras in, säger Susanna Gideonsson, ordförande LO.