LO, TCO och Sacos yttrande över remissen om ILO:s rapport VIII – föreslagen konvention och rekommendation för revidering av 15 internationella arbetsstandarder

Internationellt

Remissvar

2023-02-17

LO, TCO och Saco har av svenska ILO-kommittén fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill lämna följande synpunkter.

LO, TCO och Saco välkomnar beslutet vid den 110:e Internationella arbetskonferensen 2022 om att inkludera en säker och hälsosam arbetsmiljö som en femte punkt i ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet (ILO-deklarationen) samt att ILO-konventionerna 155 och 187 ska utgöra denna punkts så kallade kärnkonventioner.


LO, TCO och Saco har inget att invända mot de utkast till konvention och rekommendation som läggs fram i rapport VIII om förslag till revideringar/följdändringar av 15 internationella ILO-instrument till följd av beslutet om att en säker och hälsosam arbetsmiljö ska utgöra en femte punkt i ILO-deklarationen, och som ska behandlas och förhoppningsvis antas vid den 111:e Internationella arbetskonferensen i juni 2023.


Stockholm februari 2023

Therese Svanström Ordförande TCO
Susanna Gideonsson, Ordförande LO
Göran Arrius Ordförande Saco

 

Läs hela remissvaret.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström