Omskakande vittnesmål från den globala klimatkampen på ITUC:s världskongress

Internationellt

Blogg

2022-11-21

Kampen mot klimatförändringarna står högt på agendan för fackliga organisationer världen över, det blev mycket tydligt under ITUC:s världskongress som äger rum just nu i Melbourne, Australien. TCO tog initiativ till ett seminarium i frågan.

Att klimatförändringarna accelererar med redan nu katastrofala följder för människors liv, hälsa, och försörjningsmöjligheter blev extremt tydligt i samtal med organisationer i länder vars själva existens hotas av extrema väderförhållanden. Nästan alla inlägg under debatterna i plenum på ITUC:s världskongress kräver att vi kraftigt ökar våra ansträngningar för att bromsa klimatförändringarna och säkerställa en rättvis omställning för de som påverkas av denna. Den dominerande känslan är att detta är vår tids helt avgörande utmaning för arbetstagare världen över.

Det var därför extra viktigt att Vision och TCO anordnade ett seminarium på kongressen i syfte att diskutera och utbyta erfarenheter kring facklig klimataktivism. Veronica Magnusson, Visions ordförande och TCO:s vice ordförande, var initiativtagare till seminariet och inledde med att berätta att Vision som första förbund i Sverige har inrättat klimatombud. Som klimatombud går man ihop med kollegor och undersöker arbetsplatsen med klimat­kritiska glasögon och föreslår klimatsmarta förändringar på både kort och lång sikt. En annan viktig del av klimatombudets uppdrag är att öka kunskapen om klimatkrisen och den viktiga del som arbetsmarknaden utgör för att minska utsläppen.

Arbetar i 40-gradig värme

I den efterföljande paneldiskussionen kom omskakande vittnesmål från verkligheten för de kvinnor som arbetar i den informella sektorn i Indien. För gatuförsäljarna innebär arbetet utan skydd i 40 graders värme – ibland i så mycket som 46 grader – livsfara och det skördar tusentals liv varje år. Samtidigt står arbetstagarna i den informella sektorn i den absoluta frontlinjen i kampen mot klimatförändringarna. De representerades på seminariet av Manali Shah, nationell ordförande från SEWA, den nyskapande indiska organisationen som framgångsrikt vuxit över de senaste 50 åren till att nu organisera över två miljoner kvinnliga arbetstagare i den informella sektorn. Manali berättade om hur skräpplockare i Indien är helt centrala i arbetet med återvinning och att SEWA nu arbetar för att få dem erkända som just skräpåtervinnare – inte skräpplockare.

En rättvis omfördelning är viktigt i klimatarbetet

Lebogang Mulasi från COSATU i Sydafrika deltog också på seminariet och berättade om hur hem och arbetsplatser bokstavligen försvinner framför sydafrikanska arbetstagares ögon när de spolas bort på grund av stora översvämningar. COSATU är bland de fackliga centralorganisationer på den afrikanska kontinenten som kommit absolut längst i sitt klimatarbete och har nyligen arbetat fram ett ambitiöst program för en rättvis omställning i landet, med en rad verktyg för arbetstagare att använda sig av i klimatarbetet i olika sektorer.

Fackliga organisationer från Danmark och Norge medverkade också på seminariet och gav exempel på fackligt klimatarbete på både arbetsplatser och i den sociala dialogen på nationell nivå.

I den efterföljande diskussionen blev det även tydligt hur stort behovet är för den här typen av dialoger inom fackföreningsrörelsen och hur värdefulla de kan vara – många bra exempel kom från publiken, exempelvis om digitala lösningar som direkt i mobilen kan visa om du arbetar under farliga luft- eller temperaturomständigheter, eller kreativa förslag från fackföreningar för att förbättra arbetsplatsers klimatavtryck. Det finns ett enormt engagemang för att arbeta ännu mer aktivt mot klimatförändringarna och ett stort uppdämt behov av att ta del av andras goda idéer och dela med sig av sina egna.

Bild på Anna Gustafsson

Tidigare internationell sekreterare

Anna Gustafsson