Svenska fack lämnar kravlista till Belarus ambassadör

Internationellt

Blogg

2020-09-23

TCO, LO och SACO är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus och träffade igår den belarusiska ambassadören i Stockholm. En tydlig lista med krav på förbättringar av situationen för fackliga kollegor i Belarus lämnades över.

TCO, LO och Saco är djupt oroade över det eskalerade våldet och bristen på respekt för demokrati i Belarus. Igår träffade de tre ordföranden Therese Svanström, Susanna Gideonsson och Göran Arrius den belarusiska ambassadören i Stockholm.  

Syftet med mötet var att ta upp gemensamma krav på förbättringar av situationen för fackliga kollegor i Belarus och landets demokratiska utveckling:

  • att utlysa nyval och garantera demokratiska villkor och full transparens under processen som bör övervakas av internationella observatörer
  • att omedelbart stoppa allt våldsutövande mot fackliga företrädare och demonstranter
  • att genast släppa samtliga gripna fackliga aktivister och demonstranter
  • att Belarus omedelbart respekterar och implementerar de ILO konventioner som landet ratificerat gällande fackliga rättigheter och rätten att förhandla kollektivt
  • att ratificera och implementera de grundläggande ILO-konventioner som garanterar anställda och deras demokratiskt valda representanter fulla demokratiska rättigheter i arbetslivet samt frihet för en demokratisk utveckling i hela Belarus
  • att säkerställa att internet fungerar, att pressfrihet införs och att alla medborgare garanteras rätt att resa in och ut ur landet.

LO, TCO och Saco fortsätter att hålla intensiv kontakt med de fackliga vännerna i Belarus som tagit initiativ till demonstrationer trots enorma personliga risker. Den fackliga organisationsgraden i Belarus är ovanligt hög. Över 50 procent av arbetskraften vilket också innebär att den fackliga rörelsen blivit en avgörande maktfaktor i landet. Detta i sin tur är en förklaring till regimens hårda repression mot den fackliga rörelsen och viljan att förhindra utvecklingen mot en oberoende och demokratisk fackföreningsrörelse.

"Vi har varit tydliga med att vi vill se ett slut på Lukasjenkos våldsregim. De oberoende fackliga organisationerna spelar en viktig roll i vägen mot ett fritt Belarus", betonar TCO:s ordförande Therese Svanström.

Belarus är ett stående inslag vid ILO:s årliga granskningar av om bristande respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Landet har på pappret ratificerat många av ILO:s konventioner men implementerar dem inte.

Läs mer om TCO och händelserna i Belarus.

Göran Arrius, Saco, Susanna Giedeonsson, LO och Therese Svanström, TCO

Göran Arrius, Saco, Susanna Gideonsson, LO och Therese Svanström, TCO. 

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström