TCO fördömer fängslandet av fackliga ledare i Hongkong

Internationellt

Blogg

2021-04-26

Nyligen dömdes Lee Cheuk-yan, generalsekreterare för den oberoende fackliga organisationen Hong Kong Confederation of Trade Unions, HKCTU, till 14 månaders fängelse. Hans brott består i att ha organiserat en demonstration mot Kinas ökande inflytande i Hongkong i augusti 2019, och att ha deltagit i protesterna mot inskränkningarna av demokratin under 2020.

Jag är redo för straffet. Jag är stolt över att kunna vandra vägen mot demokrati tillsammans med Hongkongs folk, sade Lee Cheuk-yan innan domen föll, rapporterade världsfacket ITUC.

Även HKCTU:s ordförande Carol Ng väntar sedan januari på rättegång anklagad för brott mot säkerhetslagen genom att ha deltagit i primärvalen i juli 2020. Ett politisk åtal som med all tydlighet visat att människor kan blir anklagade för brott mot säkerhetslagen endast för att de utövat sina konstitutionella rättigheter.

TCO anser att detta är grova kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter.

Sedan Hongkong överlämnades till Kina 1997 har förtrycket av aktivister som kämpar för fackliga rättigheter och demokrati stadigt ökat. Den nya säkerhetslagen från juni 2020 innebär att nästan vad som helst kan bedömas som ett hot mot den nationella säkerheten och därmed vara olagligt. En av de senaste incidenterna inträffade i januari 2021 då 53 personer arresterades enligt säkerhetslagen. HKCTU definierade åtgärden som den största politiska rensningen sedan lagen trädde i kraft.

Förutom att vara generalsekreterare för HKCTU i Hongkong har Lee Cheuk-yan också en viktig politisk roll i landet som en av ledarna för Arbetarpartiet. Mellan 1995 och 2016 var han ledamot av Hongkongs lagstiftande församling. Han har även varit aktiv i demokratirörelsen, som försvarar rösträtten och yttrande- och mötesfriheten. Protesterna handlar med andra ord om grundläggande liberala fri- och rättigheter.

I en inlaga till domstolen uttalade Lee Cheuk-yan att inget är fel i att bekräfta människors rätt till fredlig procession och jag tror att historien kommer att befria mig.

Friheten och demokratin i Hongkong stryps undan för undan och styret i Hongkong, med direktiv från Peking, grusar alltmer förhoppningarna om en fortsatt demokrati med liberala rättigheter, vilket även riskerar att förstöra möjligheterna till en demokratisk utveckling i hela regionen.  

Sharan Burrow, ITUC: s generalsekreterare, understryker att den internationella fackföreningsrörelsen kommer att fortsätta att stå vid demokratirörelsen i Hongkong och uppmanar regeringen i Hongkong att lägga ned anklagelserna mot alla aktivister och respektera sina skyldigheter enligt de internationella rättighetsfördragen som har ratificerats.

TCO fördömer förföljelse och fängslande av dem som står upp för fackliga och demokratiska rättigheter i Hongkong och ger sitt fulla stöd till den oberoende fackliga organisationen HKCTU.

 

Tidigare anställd skribent: Ann-Katrin Dolium