70 år tills män och kvinnor delar lika på föräldradagarna

Jämställdhet

Pressmeddelande

2023-05-30

De flesta i Sverige tycker att föräldrar ska dela lika på ansvaret för sina barn. Fler än hälften anser att det är viktigt att föräldraledigheten delas lika. Det visar en ny Novus-undersökning från TCO. Samtidigt visar TCO:s Jämställdhetsindex att utvecklingen mot ett mer jämställt uttag av föräldrapenning och vab står och stampar.

– Förändringen går åt rätt håll i år, men på tok för långsamt. Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de fyra senaste åren kommer vi behöva vänta 70 år på en helt jämställd fördelning av föräldradagarna. Det duger inte, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

TCO:s Novus-undersökning visar att nästan alla i Sverige anser att föräldrar bör dela lika på ansvaret för sina barn. Hela 94 procent av de tillfrågade instämmer i påståendet. Över hälften (56 procent) anser också att det är viktigt att föräldrarna delar lika på föräldraledigheten. Fler kvinnor än män anser det, 62 procent jämfört med 50 procent.

Sedan flera år följer TCO utvecklingen av hur de föräldradagar som betalas ut under ett år fördelas mellan kvinnor och män. TCO:s Jämställdhetsindex för 2022 är 68,4 vilket betyder att kvinnor har tagit 68,4 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av barn under 2022 och att män endast tog 31,6 procent av dagarna. Det är en liten förändring sedan föregående år då Jämställdhetsindex var 69.

–  Det är fortfarande kvinnorna som tar störst ansvar för barn och familj. Det behövs reformer för att komma till rätta med de negativa konsekvenser detta får för kvinnors lön, karriär, hälsa och pension. Det måste bli lättare för föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt. TCO vill därför tredela föräldrapenningdagarna och göra om lägstanivådagarna. Fler dubbeldagar, som regeringen föreslår, är inte en reform för ökad jämställdhet, säger Therese Svanström.

Bakgrund

Novus-undersökning

En undersökning har genomförts av Novus på uppdrag av TCO, via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat, under perioden 23 februari och 2 mars 2023. Deltagarfrekvensen är 64 procent med 2 098 respondenter ur svenska allmänheten 18–84 år.

TCO:s jämställdhetsindex

TCO:s jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur dagarna med föräldrapenning och vård av barn fördelas mellan kvinnor och män. Det bygger på Försäkringskassans statistik över antal utbetalade dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab). Indexet visar hur stor andel av dessa dagar som tas ut av kvinnor. På TCO:s hemsida redovisas jämställdhetsindex även för landets län och kommuner (inkl länk till indexet på hemsidan).

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som de fyra senaste åren blir

  • jämställdhetsindex=50 om 70 år (år 2093), vilket innebär att kvinnor och män då delar helt lika på dagarna med föräldrapenning och vab.
  • jämställdhetsindex=60 om drygt 30 år (år 2055), vilket innebär att kvinnor då tar 60 procent av föräldradagarna och män 40 procent.

Läs mer om TCO:s jämställdhetsindex

På länsnivå finns en spridning i 2022 års index mellan 65,8 i Västerbotten och 70,2 i Skåne.

Se indexet i alla län och kommuner och hur utvecklingen sett ut över tid.

Bild på Jennie Zetterström

TF Presschef

Jennie Zetterström