Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Jämställdhet

Rapport

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Många tjänstemän är stressade och upplever att tiden inte räcker till för att få ihop livspusslet. Det här är en jämställdhetsfråga. Både kvinnor och män som är föräldrar och har små barn känner sig stressade och har svårt att få tiden att räcka till, men kvinnor känner sig stressade oftare. Dessutom är det främst kvinnor som anpassar arbetslivet och minskar sin arbetstid för att hinna med föräldraskapet.

Många tjänstemän upplever sin arbetsplats som föräldravänlig, men mer kan göras på arbetsplatserna för att föräldrar ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. Det behövs även politiska reformer som gör det lättare för alla föräldrar att kombinera arbete och föräldraskap under barnens uppväxt, utan att gå ner i arbetstid eller hamna i en ond cirkel med skadlig stress och ohälsa.

Siffrorna i rapporten

Rapporten bygger på siffror från två Novus-undersökningar. TCO:s Novus-undersökning från 2019 syftar till att ta reda på hur tjänstemän i offentlig sektor med yngre barn (0–11 år) upplever arbetslivet utifrån ett föräldraperspektiv. De siffror som vi redovisar för privat sektor kommer från en undersökning som Unionen låtit Novus genomföra bland privatanställda tjänstemän i slutet av 2018. Resultaten från Unionens undersökning redovisas i sin helhet i rapporten ”Föräldravänligt arbetsliv 2019”.

Ladda ner rapporten Får tjänstemän ihop livspusslet?

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell