Förändrat arbetsliv – hur påverkar det arbetsmiljö och jämställdhet?

Jämställdhet

Blogg

2021-02-12

Just nu är vi många som funderar över hur arbetslivet kommer att påverkas efter det som har varit en akut coronakris under en längre tid. När det blir möjligt att vara tillsammans på arbetsplatserna under andra och mer normala former – kommer vi då att arbeta på samma sätt som tidigare? Troligen inte. Förmodligen har vi på olika sätt lärt oss mycket som kommer innebära att både vi som arbetstagare och många arbetsgivare vill organisera arbetet på nya sätt.

Tydligt i TCO:s egna undersökningar är att många av de tjänstemän som haft möjlighet att jobba hemifrån har uppskattat det. Och gärna fortsätter med det i någon utsträckning. Man upplever att livspusslet blir enklare att få ihop utan resor till och från jobbet och att stressen minskar. Men det är samtidigt svårt att dra gränser mellan arbete och fritid. Rent faktiskt blir det svårt att svara på frågan ”När går du hem från jobbet?”, när jobbet är förlagt just hemma. Det blir lätt att låta datorn stå framme och jobba lite till.

Det är också tydligt i vår senaste rapport Livspusslet under coronapandemin att kvinnor och män upplever hemarbetet på olika sätt. Kvinnor som jobbar hemifrån känner sig mindre stressade än kvinnor som har sitt arbete förlagt till en arbetsplats utanför hemmet. Kvinnor som jobbar hemma känner sig också mindre störda och upplever att de får mer gjort och blir mer effektiva. Män som jobbar hemifrån är däremot mer stressade än män som jobbar kvar på arbetsplatsen.

Vad kommer detta att innebära i förlängningen? Med positiva glasögon skulle utökade möjligheter att arbeta hemma kunna leda till minskat deltidsarbete, något som framför allt kvinnor använt för att anpassa jobbet efter livssituationen. Detta i sin tur skulle kunna innebära ökade inkomster och bättre pensioner för kvinnor. Förhoppningsvis kan också minskad stress leda till färre sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Men det finns också risker om arbetsmarknaden delas upp mellan de som vill jobba hemma mer och de som vill vara på jobbet. Att det blir de som är mer fysiskt närvarande på jobbet som får de roliga och utvecklande arbetsuppgifterna och projekten och därmed kanske också bättre möjlighet till karriär- och löneutveckling. Och om män skulle välja att vara mer närvarande på jobbet då de känner sig mindre stressade av det riskerar detta att öka gapet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Vi vill inte se en utveckling där män i högre grad går till jobbet på arbetsplatsen medan kvinnor jobbar hemma för att få ihop familjens livspussel.

Det är viktigt att vi håller ögonen på utvecklingen och konsekvenserna av ett förändrat sätt att arbeta framöver. Och att vi ser till att inte landa fel. Tillåter vi distansarbete i större utsträckning måste det också värderas likvärdigt och jämställas med det arbete som görs från arbetsplatsen.

TCO har arbetat aktivt med att påverka regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Och vi blev därför väldigt glada över att vi när den presenterades förra veckan kunde konstatera att flera ingångsvärden har stor betydelse för TCO-förbundens medlemmar. För första gången tas ett tydligt ansvar för de frågor som handlar om tjänstemännens arbetsmiljö och hälsa – vilket speglar den förändring som sker på arbetsmarknaden där tjänstemannagrupperna växer. Ett fokus på hållbart arbetsliv och psykosocial hälsa utöver den fysiska arbetsmiljön är nödvändigt. Den kognitiva arbetsmiljön förändras och ett fokus behövs på hjärnans sätt att fungera i ett nytt arbetsliv. Och jämställdhet är – även på detta område – en viktig faktor som tydliggörs i strategin.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström