Livspusslet under coronapandemin

Jämställdhet

Rapport

2021-02-04

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

  • Sex av tio tjänstemän som huvudsakligen jobbat hemifrån under pandemin tycker att livspusslet blivit lättare att få ihop jämfört med före pandemin. 
  • Bland tjänstemän med barn under 12 år är kvinnor som huvudsakligen arbetade hemifrån under pandemin mer sällan stressade över att hinna med arbete och föräldraskap, jämfört med kvinnor som huvudsakligen arbetat på den ordinarie arbetsplatsen.
  • För män med barn under 12 år gäller det omvända. Män som huvudsakligen arbetade hemifrån under pandemin är oftare stressade över att hinna med livspusslet med arbete och föräldraskap jämfört med män som huvudsakligen arbetade på arbetsplatsen.

Coronapandemin har påverkat arbetslivet både för dem som har jobbat hemma och dem som har fortsatt gå till jobbet. För att få veta mer om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin genomförde vi under hösten 2020 en undersökning bland 2 000 tjänstemän. I den här rapporten presenteras resultaten med särskilt fokus på hur livspusslet har påverkats av pandemin.

Distansjobb har underlättat livspusslet

Undersökningen visar att arbete hemifrån under coronapandemin har underlättat för många tjänstemän att få ihop livspusslet med arbete och fritid, föräldraskap och andra åtaganden. Sex av tio som huvudsakligen har arbetat hemifrån under pandemin tycker att livspusslet har blivit lättare att få ihop. Särskilt hög andel som upplever att det har blivit lättare finns bland kvinnor (68 procent) och bland dem som har barn under 12 år (77 procent).

Bland dem som huvudsakligen har arbetat på arbetsplatsen tycker 20 procent att det har blivit svårare och 17 procent att det har blivit lättare att få ihop livspusslet jämfört med tiden innan pandemin. Men den största delen – sex av tio – tjänstemän som har arbetat på arbetsplatsen under pandemin tycker att livspusslet varken har blivit lättare eller svårare att få ihop.

Hemarbete flexibelt men svåravgränsat

Hemarbetet under pandemin har inneburit en ökad flexibilitet i arbetstiden på ett positivt sätt för hälften av männen och för 40 procent av kvinnorna i undersökningen. Nära en fjärdedel av dem som har arbetat hemifrån har däremot haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och har arbetat mer än de borde.

Hur tjänstemännen upplever att hemarbetet har påverkat livspusslet hänger ihop med om deras arbetstider har påverkats på ett positivt eller negativt sätt. De som har kunnat anpassa arbetstiden mer flexibelt på ett bra sätt svarar oftare att det har blivit lättare att få ihop livspusslet under pandemin. De som har haft svårt att avgränsa arbetet och har arbetat för mycket under pandemin svarar oftare att det har blivit svårare att få ihop livspusslet.

Färre föräldrar upplever stress

Färre föräldrar verkar uppleva stress över att inte få tiden att räcka till för arbete och föräldraskap under coronapandemin hösten 2020 jämfört med hur det såg ut 2019. Detta enligt en jämförelse med resultat från en tidigare undersökning som presenteras i TCO-rapporten Får tjänstemännen ihop livspusslet?.

Bland tjänstemän med barn under 12 år är kvinnor som arbetar huvudsakligen hemifrån mer sällan stressade över att få ihop livspusslet än kvinnor som arbetar på arbetsplatsen. Män som arbetar hemifrån är tvärt emot oftare stressade över att få ihop livspusslet än män som arbetar på arbetsplatsen.

Kvinnor mer positiva än män

Positiva erfarenheter av att utföra sitt arbete på distans är vanligare bland kvinnor än bland män. Fler kvinnor än män svarar att de har fått mer gjort än vanligt när de har arbetat hemifrån. Fler kvinnor än män svarar också att de har haft lättare att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter när de har arbetat på distans hemifrån.

Ladda ner rapporten Livspusslet under coronapandemin

Se när TCO:s ordförande Therese Svanström medverkade i TV4 Nyhetsmorgon och pratar om undersökningen.

Bild på Åsa  Forsell

Utredare: jämställdhet

Åsa Forsell