Handbok för jämställda möten

Jämställdhet

Artikel

TCO har tillsammans med Maktsalongen tagit fram en handbok för jämställda möten. Den är gjord för att användas som en guide så att årsmöten och kongresser ska bli mer jämställda.

Med en organisation som bygger på demokrati är det viktigt att även möten är jämställda och inkluderande. Handbok för jämställda möten är en metodbok och en praktisk guide för att nå dit. Syftet med den är att presentera konkreta och enkla sätt för hur man skapar mer demokratiska och inkluderande årsmöten. 

Boken är uppbyggd i enkla kapitel för hur man kan arbeta före, under och efter mötet och det finns tydliga checklistor att följa.

TCO har tagit fram Handbok för jämställda möten i samarbete med Maktsalongen. Främst vänder sig boken till förtroendevalda i TCO-förbunden och vi hoppas den kommer att vara ett viktigt verktyg för att utveckla demokratin i allt från lokala klubbens årsmöte till förbundens kongresser.

Boken kan dock användas av alla organisationer och föreningar som vill ha mer inkluderande, jämlika, jämställda och representativa möten. Handboken finns att ladda ner som pdf direkt här på webbplatsen.

Författare till boken är Sara Haraldsson, grundare och generalsekreterare för Maktsalongen.

Läs Handbok för jämställda möten.

 

Bild på Andreas Beckert

Chef Arena för samverkan

Andreas Beckert