Julens projektledare är en kvinna

Jämställdhet

Pressmeddelande

Sex av tio kvinnor upplever att de är julens huvudsakliga projektledare, med ansvar för att planera familjens inköp, mat, städning och andra julaktiviteter. Bland sammanboende med barn hemma är ojämställdheten som störst. Det visar en ny Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO inför årets julhelg.

58 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Bland männen i undersökningen svarar 21 procent att de projektleder julen i sin familj. 15 procent av vuxna över 18 år svarar att det är deras egen eller partnerns mamma som projektleder julen.

– Jag blir väldigt bekymrad. Kvinnor tar ett större ansvar för att lösa familjens livspussel under julen utöver det som sker resten av året, år efter år. Det har också visat sig under pandemin att fler kvinnor än män vill jobba på distans hemifrån för att lättare få ihop livspusslet. Det är ett utslag av att kvinnor gör mer av hem- och hushållsarbetet, även under nya förutsättningar, säger Therese Svanström ordförande TCO.

Sambor ännu mer omjämställda

Bland sammanboende par med barn som bor hemma är det ännu mindre jämställt. I den gruppen är det bara 18 procent av männen, men hela 81 procent av kvinnorna, som svarar att det är de själva som är familjens projektledare inför julen. Dessutom svarar 64 procent av de sammanboende papporna att det är deras partner som i huvudsak projektleder familjens jul. Endast två procent av de sammanboende mammorna upplever att deras partner har projektledarrollen.

– När barnen föds är det en fantastisk händelse. Men det är också då ojämställdheten tar fart och det får konsekvenser. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet när barnen är små och bland tjänstemännen går kvinnorna oftare än männen ner i arbetstid för att kombinera arbetsliv med familjeliv. Kvinnors genomsnittsinkomster sjunker också efter barnafödande - medan männens inte påverkas i samma utsträckning.

Större ansvar hemma får konsekvenser för ekonomi och hälsa

Att kvinnor tar större ansvar för familjens livspussel under julen och framför allt att de gör det året runt får negativa konsekvenser för deras ekonomi, pensioner, arbetsliv och hälsa.

– Det är allvarligt. För att vi ska få ett jämställt arbetsliv behöver både kvinnor och män ett hållbart arbetsliv med en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning. Mer behöver göras för att alla föräldrar, både män och kvinnor, ska få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap. Föräldraförsäkringen måste reformeras så att det tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes 2-10 december 2021 av Novus på uppdrag av TCO. Resultaten baseras på 1001 genomförda webbintervjuer bland allmänheten, 18 år och äldre. Individurvalet har dragits ur Novus Sverigepanel som är en slumpmässigt förrekryterad allmänhetspanel. Resultatet är viktat mot SCB:s uppgifter rörande fördelningen mellan ålder och kön, geografi och utbildning samt hur de röstade i valet 2018.

Kvinnor projektleder julen

Att kvinnor projektleder julen får konsekvenser för ekonomi, arbetsliv, pensioner och hälsa. 
Källa: Novus 2021