Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

Jämställdhet

Pressmeddelande

2021-10-06

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass.

– Arbetsgivare behöver arbeta mer aktivt för ett föräldravänligt arbetsliv som främjar ett jämställt föräldraskap där både kvinnor och män kan var föräldralediga på samma villkor och utan att missgynnas, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

TCO:s rapport visar att inkomstskillnaderna som uppstår när barnen kommer inte bara är en fråga om att kvinnor och män arbetar i olika yrken eller att kvinnor i genomsnitt är yngre än män när de får barn. Det här gäller även vid jämförelser mellan kvinnor och män i samma ålder som arbetar i samma yrke och som får barn samma år. Och det gäller även i yrken där kvinnornas genomsnittsinkomst är högre än männens innan barnen kommer.

De stora och bestående inkomstskillnaderna efter barnafödande beror på att kvinnor tar längre föräldraledigheter än män och oftare arbetar deltid under barnens uppväxt. Att kvinnor arbetar färre timmar påverkar också deras möjligheter till karriärutveckling på ett negativt sätt, vilket bidrar till sämre löne- och inkomstutveckling inklusive lägre pension.

– Vi ser att normer på arbetsplatserna styr, och kvinnor förväntas anpassa arbetslivet efter familjelivet, medan män i högre grad förväntas göra det omvända. Men normer ändras långsamt, och för att komma till rätta med inkomstskillnaderna behövs reformer nu. Bland annat måste föräldraförsäkringens regelverk ändras så att det tydligare signalerar att målet är jämställt föräldraskap. En tredelning av föräldraförsäkringen vore därför ett klokt steg att ta, säger Therese Svanström.

Om rapporten:

Rapporten är en uppföljning på TCO:s rapport Från jämställda par till ojämställda föräldrar från våren 2021. I den redovisas en forskningsöversyn om varför kvinnor och män fördelar föräldraledigheten som de gör. I den nu aktuella rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? vill TCO redogöra för hur inkomstskillnaderna ser ut även när kvinnor och män är lika gamla när de får barn, och när de arbetar inom samma yrken. I rapporten har vi valt ut ett antal stora TCO-yrken där tillräckligt många fått barn för att kunna följa kvinnornas och männens medelinkomster, och vi visar hur inkomstskillnaderna ser ut bland annat för systemutvecklare, grundskollärare och redovisningsekonomer.

Läs rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?