Orimligt att barn tillåts vara föräldralediga åt mindre syskon

Jämställdhet

Debattartikel

2023-09-20

Föräldraförsäkringen är oerhört viktig för att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och föräldraskap. I regeringens förslag om förändringar i föräldraförsäkringen finns positiva inslag. Det finns dock flera frågetecken som behöver rätas ut och risker som behöver analyseras närmare innan ett lagförslag läggs på riksdagens bord, skriver Therese Svanström.

  • Förslaget är en del av ett större reformpaket. Att införa det separat som föreslås nu gör att förslaget ändras markant, samtidigt som risken för negativa effekter ökar.
  • Det krävs ingen sjukpenninggrundande inkomst för att vara berättigad att ta ut föräldradagar, det betyder att de kan överlåts till personer som står utanför arbetsmarknaden eller studerar. 
  • Det finns ingen lägre åldersgräns, äldre barn kan ta ut för sina syskon. 
  • Förslaget kan öppna upp för tveksamt användande och välfärdsbrottslighet. 
  • Förslaget om fler dubbeldagar ger barn mindre tid med sina föräldrar och risken är att kvinnor kommer att ta ut ännu mer obetald föräldraledighet. 

I den lagrådsremiss som regeringen har lagt fram om att överlåta föräldrapenningdagar krävs ingen sjukpenninggrundande inkomst för att vara berättigad att ta ut föräldradagar, utan det räcker att vara bosatt i Sverige. Det betyder att dagar kan överlåtas även till personer som står utanför arbetsmarknaden eller studerar. Det finns inte heller någon föreslagen lägre åldersgräns. Det öppnar upp för att vuxna i familjer eller släkter med många barn kommer att kunna bestämma att äldre syskon eller kusiner ska vara föräldralediga för att ta hand om de yngre barnen i familjen. Ligger det verkligen i linje med regeringens intentioner?

Kan öppna upp för välfärdsbrottslighet

TCO tycker att alla föräldrapenningdagar borde ge inkomstrelaterad ersättning (eller grundnivå för de som saknar arbete). Nu när det finns 90 dagar på lägstanivå som endast ger 180 kronor om dagen är det många föräldrar som inte har råd eller bryr sig om att använda dessa dagar. Om det öppnas upp för möjligheten att i stället överlåta dem till andra finns det sannolikt ett intresse. Det kan bli kostnadsdrivande för staten och det kan även öppna upp för mer tveksamt användande och även välfärdsbrottslighet. Är regeringen medveten om dessa risker? Här efterlyser vi en fördjupad analys.

Fördjupa analysen

Även förslaget om fler dubbeldagar borde analyseras närmare innan regeringen går vidare med det. Ett ökat uttag av dubbeldagar kan leda till att kvinnor i stället tar mer obetald föräldraledighet. Det skulle i så fall minska kvinnors inkomster och styra bort från målet om ekonomisk jämställdhet. I debattartikeln anges det att ”jämställda och trygga familjer som har mer tid för barnen har positiva effekter för barn, kvinnor och män” men det finns inget i förslagen som pekar på att det kommer leda till ökad jämställdhet, snarare tvärt om. Och det finns heller inget i förslagen som ger föräldrar mer tid för barnen. Tvärtom ger förslagen barnen mindre tid tillsammans med sina föräldrar om inte någon av föräldrarna samtidigt tar ut mer obetald ledighet än i dag. Sannolikt är det i sådant fall främst kvinnors som ökar sin obetalda ledighet.

Föräldraförsäkringen är alldeles för viktig för bollas runt på detta sätt. Att fördjupa analysen och skicka ut förslaget på remiss för att säkerställa att det inte uppstår några fallgropar borde ligga även i regeringens intresse.

Therese Svanström, ordförande för TCO

Publicerad i Göteborgs-Posten 20/9 2023.  

Replik på Nu ger vi familjer mer frihet att själva bestämma vem som ska vara ledig 

 

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström

TCO i Dagens nyheter: Nya regler om föräldrapenning öppnar för fusk

Förslaget om att föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar öppnar upp för fiffel och fusk, säger Therese Svanström i en artikel i Dagens nyheter.

Mamma utomhus skjuter ett mindre barn i en sittvagn.

TCO på Altinget: Regeringen öppnar för föräldrapenningsfusk

Förslaget om att överlåta föräldrapenningdagar behöver pausas., säger Therese Svanström, i en artikel på altinget.se

Regeringen borde pausa förslaget om att överlåta föräldrapenning

I en blogg fördjupar TCO:s utredare inom jämställdhet, Åsa Forsell,  varför regeringen nu måste pausa förslaget om att överlåta föräldrapenning.

Pappa hjälper en yngre dotter med läxa vid köksbodet. Han har ett mindre barn i knät.
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström