Pausa förändringarna i föräldraförsäkringen

Jämställdhet

Debattartikel

2023-10-27

Som förslaget är konstruerat öppnar det upp för bidragsfusk, välfärdsbrottslighet och möjligheten att överlåta föräldradagar till barn då det saknas en lägre åldersgräns. Föräldraförsäkringen är för viktig för att slarva med. Regeringen måste pausa förslagen.

Denna debattartikel har publicerats i flera lokala dagstidningar. 

Öppnar upp för fusk, välfärdsbrott och att överlåta föräldradagar till barn

Som en del av höstbudgeten la regeringen fram ett lagförslag som innebär att föräldrar ska kunna överlåta upp till 90 föräldradagar per barn till utomstående. Regeringen har goda intentioner med förslaget. Men fallgroparna som förändringarna öppnar upp för överväger det positiva och regeringen borde därför pausa förslaget och göra ett omtag. Som förslaget är konstruerat öppnar det upp för bidragsfusk, välfärdsbrottslighet och möjligheten att överlåta föräldradagar till barn då det saknas en lägre åldersgräns. Det är uppenbart att det blev bråttom när förslaget togs fram, det kan omöjligt ligga i regeringens intresse att föräldrar ska kunna sätta minderåriga på att vara föräldralediga för att ta hand om yngre syskon eller kusiner.

Exempel på vad förslagen kan leda till

Förändringarna i föräldraförsäkringen öppnar upp för flera kreativa upplägg för att trixa med systemet. Låt oss ge några exempel:

  1. Enklaste formen av fusk skulle kunna vara att någon annan närstående ges möjlighet att vara ledig från arbetet med ersättning från föräldraförsäkringen samtidigt som barnets föräldrar arbetar och omsorgen om barnet är löst på annat sätt. Vem som har hand om barnet är svårt att kontrollera, varför möjligheterna för fusk är stora.
  2. Tekniskt sett skulle en förälder som inte arbetar kunna överlåta föräldrapenningdagar till en person som föräldern och barnet inte känner och sedan dela på vinsten. Detta är möjligt eftersom det inte krävs att föräldern har sjukpenninggrundade inkomst utan kan som arbetssökande erhålla ersättning på grundnivå med en vinst upp till 25 000 kronor i månaden. Om personen som får föräldrapenning inte tar hand om barnet klassas det som fusk, men det är svårt att kontrollera och förhindra.
  3. En förälder som är arbetslös och i beroendeställning på något sätt eller hamnar under kriminellas radar, skulle kunna tvingas att överlåta föräldrapenningdagar till någon annan person som själv tar hela ”vinsten” i form av ersättning och ledighet.

För bara någon vecka sedan kom Ekobrottsmyndigheten med en larmrapport som visar att kriminella gäng tar sig in i sjukvården och driver vårdcentraler och vaccinationscenter. Våra gemensamma välfärdssystem ska vara solida och konstruerade så att de är svåra att fuska med. Det vore obegripligt om regeringen öppnar upp för nya möjligheter till välfärdsbrottslighet genom föräldraförsäkringen.

Skicka ut förslaget på remiss så att riskerna blir belysta

I samband med budgetomröstningen i december kommer förslaget om ändringar i föräldraförsäkringen att läggas på riksdagens bord. Vi uppmanar alla riksdagsledamöter från Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna att sända en tydlig signal till regeringen att pausa lagförslaget och skicka ut det på remiss så att riskerna blir ordentligt belysta innan beslut ska fattas.

Föräldraförsäkringen är för viktig för svensk arbetsmarknad, den får man inte slarva med!

 

Artikeln är publicerad i lokaltidningar i olika versioner, bland annat:

Dala-Demokraten 19 oktober: Föräldraförsäkringen får man inte slarva med! – Dala-Demokraten (dalademokraten.se)

Gefle Dagblad 24 oktober: Det går att trixa och fuska med systemet – Gefle Dagblad (gd.se)

Nya Wermlands-Tidningen 26 oktober: NWT - Debatt: Pausa förändringarna i föräldraförsäkringen

Sundsvalls Tidning 26 oktober: Pausa förslaget om ändringar i föräldraförsäkringen – Sundsvalls Tidning

Porträttbild på TCO:s ordförande Therese Svanström

TCO i Dagens nyheter: Nya regler om föräldrapenning öppnar för fusk

Förslaget om att föräldrar ska kunna överlåta föräldradagar öppnar upp för fiffel och fusk, säger Therese Svanström i en artikel i Dagens nyheter.

Mamma utomhus skjuter ett mindre barn i en sittvagn.

TCO på Altinget: Regeringen öppnar för föräldrapenningsfusk

Förslaget om att överlåta föräldrapenningdagar behöver pausas., säger Therese Svanström, i en artikel på altinget.se

Fördjupning om varför regeringen bör pausa förslaget om att överlåta föräldrapenning

I ett blogginlägg fördjupar TCO:s utredare inom jämställdhet, Åsa Forsell, varför regeringen nu måste pausa förslaget om att överlåta föräldrapenning.

Pappa hjälper en yngre dotter med läxa vid köksbodet. Han har ett mindre barn i knät.
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher