Jämställdhetsindex: Utvecklingen mot jämställd fördelning av föräldradagar går trögt

Jämställdhet

Pressmeddelande

2024-03-07

Kvinnor tog ut 68 procent av alla dagar med föräldrapenning och vab förra året, män 32 procent. Sedan 2020 har männens uttag bara ökat med 0,7 procentenheter, visar TCO:s Jämställdhetsindex.

– De senaste åren har utvecklingen trampat vatten och det är tydligt att en jämställd fördelning av föräldradagar inte kommer av sig själv. Det krävs åtgärder, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

TCO tar årligen fram Jämställdhetsindex och redovisar hur utvecklingen har sett ut från 2006. Indexet för 2023 är 68,0 vilket betyder att kvinnor har tagit 68 procent av dagarna med föräldrapenning och vård av barn under 2023 och att män endast tog 32 procent av dagarna. Det är en liten förändring sedan föregående år då Jämställdhetsindex var 68,4.

Den ojämna fördelningen av föräldradagar och föräldraansvar påverkar kvinnors inkomster, karriär, hälsa och pension på ett negativt sätt. Det syns i den officiella statistiken och i forskningen. Reformer som innebär att fler månader viks för respektive förälder kan ge en jämnare fördelning och öka den ekonomiska jämställdheten. Det kan även till exempel införande av bonus till föräldrar som delar lika.   

– Riksdagens partier har enats om jämställdhetspolitiska mål där ekonomisk jämställdhet är ett av delmålen, men det verkar saknas mod att fatta beslut om reformer som tar oss dit. Normer behöver förändras, men politiken kan gå före och visa vägen säger Therese Svanström.

Om TCO:s Jämställdhetsindex

TCO:s Jämställdhetsindex är ett sätt att följa utvecklingen av hur dagarna med föräldrapenning och vård av barn fördelas mellan kvinnor och män. Det bygger på Försäkringskassans statistik över antal utbetalade dagar med föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab). Indexet visar hur stor andel av dessa dagar som tas ut av kvinnor. Index 50 = helt jämställt.

Läs mer om TCO:s Jämställdhetsindex

På länsnivå finns en spridning i 2023 års index mellan 65,1 i Västerbotten och 70,1 i Västmanland.

Se indexet i alla län och kommuner och hur utvecklingen sett ut över tid.

Mamma utomhus skjuter ett mindre barn i en sittvagn.
Bild på Tora Heckscher

Presschef

Tora Heckscher