Julhälsningar från TCO

TCO

Blogg

2021-12-22

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Men det betyder samtidigt att vi måste fortsätta att påverka i den frågan så att höjningen består även från 2023 och framåt, samtidigt som den indexeras så att den följer kostnadsutvecklingen. För den som är särskilt intresserad av arbetslöshetsförsäkringen finns det en färsk TCO-rapport. Den visar att ersättningsnivåerna i Sverige halkat efter under en längre tid jämfört med många av EU-länderna.

Som bekant har pandemin för många tjänstemannagrupper – men inte för alla – inneburit att inslagen av distansarbete ökat avsevärt. Det är självklart att det är vi inom tjänstemannarörelsen som måste se till att framtidens arbetsliv – där ett ökat inslag av arbete utanför kontoret kommer att bli verklighet – blir så bra som möjligt. Här finns ett stort arbete att göra framöver.

När vi återvänder till arbetsplatsen, oavsett om den är på kontoret, i verksamheten eller hemma vid köksbordet, nästa år är det ett viktigt år. I september är det riksdagsval och det innebär att det är en formativ tid i politiken. TCO kommer att driva frågor inom tre prioriterade områden: kompetensförsörjningen, trygghetssystemen och arbetsmiljön. Vi har samtidigt fått i uppdrag att aktivt motarbeta förslag som skulle kunna skada partsmodellen eller inskränka demokratin. Det är ett omfattande men väldigt viktigt arbete som jag ser fram emot.

Om några dagar tar jag julledigt för att återkomma med full kraft 2022. Jag hoppas att ni får fina, lediga dagar tillsammans med de ni tycker om. Facket kommer att spela en allt viktigare roll. Det gäller inte minst oss som har förmånen att få företräda de breda löntagargrupperna som finns i tjänstemannarörelsen.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström