Svensk a-kassa blir allt sämre

A-kassa

Rapport

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

  • Taket i a-kassan behöver höjas. De nu tillfälligt höjda nivåerna som infördes under pandemin behöver permanentas.
  • Taket i a-kassan behöver indexeras så att värdet inte urholkas när priserna och lönerna ökar.

OECD tar regelbundet fram statistik som jämför hur mycket hushåll har att leva på vid arbetslöshet jämfört med vid arbete. I den här rapporten visar TCO med hjälp av OECD:s data att Sverige tappat drastiskt de senaste 20 åren. År 2020 hamnar Sverige på plats 21 av EU27-länderna. Inget annat EU-land har sänkt ersättningsgraden lika mycket som Sverige har gjort under 20-årsperioden.

I Sverige har ersättningen för typhushållet sänkts med 9 procentenheter jämfört med ersättningen för 20 år sedan. Övriga EU-länderna har förändrat ersättningen med mellan -4 och +13 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga Norden hamnar Sverige på en klar sista plats. För 20 år sedan, när jämförelseperioden startar, låg Sverige på en delad förstaplats.

I ett välfärdssamhälle, och för legitimiteten att betala skatt, är det viktigt att samhället kan ge ett skydd när man behöver det som mest. Försäkringsskyddet från det allmänna måste finnas där även för tjänstemän som kanske både har en högre utbildning och lång erfarenhet från arbetslivet, och därmed en högre lön när de blir arbetslösa.

Ladda ner rapporten Svensk a-kassa blir allt sämre

Bild på Maria Ahrengart

Utredare: Arbetslöshetsförsäkringen

Maria Ahrengart