Slutreplik: Okunnigt att påstå att facken hotar tillväxten

Partsmodellen

Debattartikel

2024-01-02

Att påstå att TCO och andra fackliga organisationer skulle vilja bidra till att motverka tillväxt genom att värna partsmodellen är både okunnigt och oförskämt, skriver TCO i en slutreplik på Aftonbladet.

Slutreplik om den Tesla och svenska modellen. Första artikeln hittar du här.

Att som Adam och Albin från Timbro påstå att TCO och andra fackliga organisationer skulle vilja bidra till att motverka investeringsvilja och tillväxt genom att värna partsmodellen är både okunnigt och oförskämt.

Kunskap och kreativitet för nya jobb

Vi har och ska konkurrera med kunskap, kreativitet och goda villkor. Det är självklart en förutsättning för nya jobb med hög kompetens. Svensk fackföreningsrörelse har under mycket lång tid bejakat omställning för att Sverige ska ligga i framkant.

Att göra en riktig beskrivning av verkligheten är också klädsamt. I grunden är svensk ekonomi stark, vi har haft hög tillväxt och ökande sysselsättning under lång tid. Nu har vi gått in i en lågkonjunktur. Men konjuktur ska inte förväxlas med struktur.

Svensk ekonomi inte sämst i Europa

Svensk ekonomi är inte sämst i Europa ur ett helhetsperspektiv. EU-kommissionen pekade i sin prognos för BNP-tillväxt på att Sverige får minus-tal 2023 och 2024 men det sker mot bakgrund av att Sverige låg bland länder med högst tillväxt in i 2023. De utländska direktinvesteringarna var rekordstora under 2022.

Vi vet att bidragande faktorer är att vi har lägst andel konfliktdagar och högkvalificerad arbetskraft. Därtill en fungerande välfärd som företag uppskattar när de väljer placering för sin verksamhet.

Svenska modellen är inte problemet

Det är inte den svenska arbetsmarknadsmodellen som är problemet. Det är också arbetsmarknadens parter – arbetsgivare och fackliga organisationer – överens om.

För att möta den kanske allvarligaste utmaningen – brist på arbetskraft – krävs arbetsmarknadspolitik för att möjliggöra att de som nu står utanför arbetsmarknaden kommer in och utbildning som gynnar omställning för redan yrkesverksamma. Och för investeringar krävs förutsägbarhet.

Sverige skulle kunna vara världsledande och ett Sillicon Valley för klimatomställning. Men då krävs till exempel tydliga spelregler för engergitillgång genom bred och långsiktig energiöverenskommelse som politiken inte förmår leverera. För att nämna några av Sveriges utmaningar.

Jag håller med om att vi behöver fokusera på de strukturella problemen. Men den svenska arbetsmarknadsmodellen är inte ett av dem.

 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström