Omställning är nyckeln till snabb återhämtning för Europas ekonomi

Partsmodellen, EU

Nyhet

2022-08-25

I helgen träffas EU-ländernas regeringar och arbetsmarknadens parter i portugisiska Porto för att ta vidare arbetet från det sociala toppmöte som hölls i Göteborg 2017, där EU:s pelare för sociala rättigheter antogs. TCO har inför mötet lyft tillgång till vidareutbildning samt jämställdhet och kollektivavtalslösningar som de allra mest prioriterade frågorna för en snabb och hållbar återhämtning av den EU:s ekonomi.

Inför mötet i Porto har EU-kommissionen stakat ut flera ambitiösa mål till 2025, där ett är särskilt viktigt: att 60 procent av EU:s vuxna befolkning varje år ska delta i utbildning eller kompetensutveckling.

- Väl fungerande omställningssystem kommer att spela en viktig roll i omställningen mot en klimatsmart ekonomi. Arbetsgivarna måste ta ett större ansvar för kompetensutvecklingen. TCO välkomnar EU:s nya utbildningsmål om att minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år säger Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO.

Att människor och arbetstagare känner sig trygga i förändring är en förutsättning om vi ska lyckas skapa framtidstro och acceptans för omställning. EU en viktig roll att upprätthålla ambitionsnivån genom gemensamma mål, samordning och uppföljning. Samtidigt som medlemsstaterna anpassar sina insatser via egna åtgärder.

Den svenska fackföreningsrörelsen är i grunden positiv till den europeiska pelaren för sociala rättigheter och dess handlingsplan som ger uttryck för EU:s sociala agenda under de kommande åren. Pelaren är ett viktigt politiskt steg som visar på en insikt om att ekonomisk politik och social hänsyn måste gå hand i hand. Grundtanken i den sociala pelaren handlar om ett gemensamt ansvarstagande för EU-medborgarnas välfärd, sysselsättning och trygghet.

- Att främja kollektivavtal och satsa resurser på partssamverkan bör utgöra själva kärnan i den sociala pelaren. I de fall bindande EU-lagstiftning tas fram på arbetsmarknadsområdet måste den utgöra minimiregler och alltid respektera den svenska partsmodellen säger Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO.

Läs LO, TCO och Sacos inspel till det sociala toppmötet i Porto 7 maj 2021.