StartFakta och politikSamhällsekonomi

Omsättningsstöd välkomnas!

Omsättningsstöd välkomnas!

Samhällsekonomi

Blogg

2020-10-29

Arbetsmarknaden är fortsatt tuff för många just nu och för egenföretagare som förlorat uppdrag och kunder när pandemin slog till är behovet av stöd fortsatt stort. Jättebra att ett krisstöd ska införas även för dem som driver enskild firma men kravet på minsta omsättning måste sänkas och tidigare sjuk- och föräldraledighet räknas in.

TCO-förbunden organiserar 1,4 miljoner tjänstemän, varav en del är verksamma som egenföretagare med enskild näringsverksamhet. En del för att de trivs bäst med den formen, andra för att villkoren i deras bransch är sådana att en enskild firma är en förutsättning för att vara yrkesverksam. Det handlar om skådespelare och andra yrkesgrupper inom scen och film, journalister, fotografer, konsulter med flera yrkesgrupper.

Det är personer som säljer sin tid och sitt kunnande, men i övrigt vanligen har försumbara fasta kostnader och därför inte kunnat få del av omställningsstödet, liksom de inte kunnat ta del av korttidspermittering såsom den som är verksam i eget aktiebolag kunnat. Det är också mycket svårt att få arbetslöshetsersättning, vilket också kräver att verksamheten helt och hållet läggs ner. 

Samtidigt finns TCO-förbundens medlemmar i hög grad bland de yrkesgrupper som drabbats mycket hårt av pandemins effekter på arbetsmarknaden samtidigt som de i flertal fall inte i normala fall har inkomster i den omfattningen att några nämnvärda reserver kan läggas upp.

Krav på lägre omsättning och inkludering av ersättning från sjuk- och föräldraförsäkring

TCO välkomnar regeringens förslag till omsättningsstöd men det behöver ändras på två viktiga punkter.

  • Kravet på omsättning föregående år är alltför högt. Den nedre gränsen borde istället sättas till 125 000 kronor. Den genomsnittliga nettoomsättningen inom konstnärlig och kulturell verksamhet är 129 000 kronor, vilket med en gräns på 200 000 kronor skulle utestänga det stora flertalet även från detta stöd.
  • Likaså behöver ersättning från sjuk- och föräldraförsäkringen under 2019 räknas in, så att den som t ex hade en planerad föräldraledighet förra våren inte nu blir utan krisstöd.

Hela TCO:s remissvar finns här

Bild på Karin Pilsäter

Utredare: skatter och ekonomisk politik

Karin Pilsäter