Skattereformen 30 år idag - dags för en ny!

Samhällsekonomi

Blogg

2019-11-07

Den sjunde november 1989 presenterades vad som kom att kallas "Århundradets skattereform". Till 30-årsjubileet idag vore ett besked om start av jobbet med en ny välkommet. Flertalet partier är idag överens om att det är hög tid för ett samlat omtag kring skattesystemet. Detta finns också med som en bärande punkt i januariavtalet. Men ännu har ingenting hänt. Det är därför hög tid att ta itu med arbetet för en ny bred skattereform, för det nya århundradet.

Den sjunde november 1989 presenterades vad som kom att kallas "Århundradets skattereform". Två dagar senare föll Berlinmuren och därmed ritades såväl den politiska som ekonomiska kartan om.

På Dagens Nyheters förstasida den 8 november finns en rolig bild, där statsminister Ingvar Carlsson gör tummen-upp och finansminister Kjell Olof Feldt visar V-tecknet, med mycket glada miner. Rubriken är "Reform i rosenrött". Bredvid, i det s k vänsterkrysset, finns nyheten "Regeringen i DDR avgår". På den tiden hölls inte gemensamma pressträffar när överenskommelser gjorts, så Folkpartiledaren får en egen artikel* "Westerberg förklarar framgången: Långvarig liberal opinionsbildning".

TCO var i allra högsta grad såväl pådrivande som bidragande med politiskt innehåll och som brobyggare. Om detta, processen fram till skattereformen och det nya politiska och ekonomiska landskapet kan man läsa i vår skrift "Ännu en underbar natt", framtagen av skriftställare Anders Johnson.

Under många år nu har TCO arbetat för en ny, bred skattereform som tar sitt avstamp i de nya förutsättningar för ekonomi och politik som finns idag och som tar itu med att rensa upp i de hundratals avsteg, undantag, särregler och avdrag som införts. Det var därför glädjande när parti efter parti under föregående mandatperiod på sina stämmor och kongresser tog ställning för en samlad skatteöversyn.

Flertalet partier är idag överens om att det är hög tid för ett samlat omtag kring skattesystemet. Detta finns också med som en bärande punkt i januariavtalet. Men ännu har ingenting hänt. Det är därför hög tid att ta itu med arbetet för en ny bred skattereform, för det nya århundradet.

Nu, liksom då, förordar vi en bred parlamentarisk förankring. Nu, liksom då, är TCO villiga att bistå med såväl idéer som brobyggen. 

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter