TCO:s remissvar på SOU 2023:85 – Långtidsutredningen 2023 Finanspolitisk konjunkturstabilisering

Samhällsekonomi

Remissvar

2024-05-16

På en övergripande nivå delar TCO uppfattningen att det finns skäl att ompröva samspelet mellan penningpolitisk och finanspolitisk konjunkturstabilisering i riktning mot att finanspolitiken ska ges ett större stabiliseringspolitiskt uppdrag. Däremot finns specifika förslag i utredningen som TCO avstyrker.

Långtidsutredningen 2023 har i de delar som innehåller policyslutsatser framför allt temat finanspolitisk konjunkturstabilisering. TCO väljer att främst koncentrera kommentarerna till dessa kapitel.

Läs hela remissvaret

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter