Var rädd om RUT!

Samhällsekonomi

Rapport

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Rapporten framför en rad förslag som syftar till att hålla skattereduktionen för hushållsnära tjänster till ändamålet att underlätta livspusslet genom tjänster som levereras med goda arbetsvillkor. Därmed anser vi att legitimiteten för systemet upprätthålls.

De tre viktigaste förslagen är:

• Inför ett tak för rutavdrag per timme.

• Nej till breddning av rutavdraget till nya områden.

• Behåll taket för rutavdrag på 50 000 kr/person.

Skattereduktioner innebär ett skattebortfall. Dessa pengar har alltid en alternativ användning, antingen i form av andra skattesänkningar eller som utgifter. Exempelvis måste argumentet att en skattereduktion på en viss tjänst skapar nya jobb vägas mot hur många jobb som kunde skapas genom alternativ användning.

Ladda ner rapporten Var rädd om RUT!

Läs mer i TCO-bloggen: 

Högt i tak så det räcker i rut!

Bild på Karin Pilsäter

Samhällsekonom

Karin Pilsäter