TCO fyller 80 år!

TCO

Nyhet

2024-06-11

Den 11 juni 1944 bildades TCO på Grand Hôtel i Stockholm. Vid den tiden uppgick medlemstalet till färre än 200 000 personer. Idag samlar de tolv TCO-förbunden tillsammans mer än 1,2 miljoner medlemmar. Det vittnar om ett arbetsliv i förändring och en strukturomvandling som kommer att fortsätta. Det ställer krav på oss men det innebär också att våra krav på politiken kommer att öka. Mer av politiken måste utgå från tjänstemannagruppernas behov.

TCO-förbundens medlemmar befinner sig mitt i samhällets förändring. De tycker i mycket stor utsträckning om sina jobb. De ser dessutom positivt på den egna framtiden. Samtidigt finns det också utmaningar som måste hanteras. När SOM-institutet på Göteborgs universitet ställde frågan till allmänheten om Sverige är på väg åt rätt eller fel håll så visade resultatet den mest negativa bilden sedan mätningarna startade 1986.

Det är bekymmersamt för den enskilda människan men även för samhället i stort. Missnöje och en dyster syn på framtiden gynnar ofta den som föreslår snabba lösningar på svåra problem och lutar sig mot kortsiktiga populistiska förslag. Och de utmaningar som vi står inför – en hållbar klimatomställning, ett jämställt arbetsliv som fungerar ända fram till pensionen och en fortsatt trygghet när arbetslivet är till ända löses inte på det sättet.

Det goda arbetslivet är en grundbult

TCO:s utgångspunkt är sedan grundandet 1944 att i det som skapar gemenskap, tillit och håller ihop ett samhälle finns det goda arbetslivet som en grundbult. Att välfärden finns där när man behöver den. Att man kan utbilda sig eller ställa om mitt i livet. Att det finns jobb med bra villkor. Att man kan få en rättvis pension. Att ersättningen när man är sjuk eller arbetslös är rimlig.

Det är detta som är TCO:s kärnuppdrag och vår fråga att kämpa för. Och det är TCO-förbundens medlemmar som på många sätt skapar den gemenskap som är så viktig och ser till att tilliten i samhället kan bestå. Det är också därför TCO kommer att prioritera arbetet med demokratifrågor ännu högre framåt. Inte minst genom att tydligare lyfta fram tjänstemännens roll, villkor och förutsättningar och hur viktiga vi är för att demokratin ska fungera.

En ny arbetsmarknad tar form

I det goda arbetslivet ingår också möjligheten till utveckling och omställning. När vi ska tackla klimatförändringarna kommer efterfrågan på ingenjörer, tekniker och miljöteknikkunskaper att öka. Då måste vi redan nu krattat manegen och sett till att omställning är möjlig. Vi måste rusta människor för den gröna omställningen och för en ny arbetsmarknad. TCO växlar nu upp vårt arbete i klimatfrågan genom ett nytt klimatpolitiskt program och ett forum för gemensam dialog på klimatområdet. Vi vill visa att vi tillsammans med övriga fackföreningsrörelsen ger klimatfrågan den uppmärksamhet och det allvar den förtjänar. 

TCO och den övriga fackföreningsrörelsen har en viktig roll i svåra tider: både möta oro och skänka framtidstro. Sällan har därför de fackliga organisationernas engagemang varit viktigare än idag. Att jobba för villkoren som skapar trygghet för löntagare är vårt grunduppdrag och den tryggheten skapar tillit och framtidstro som behövs. Det kommer TCO att verka för även de kommande 80 åren.

Bild på Jonas Mellqvist

Kommunikationschef

Jonas Mellqvist