En nystart för den fria rörligheten

Utbildning och omställning, EU

Event

2021-10-08

Den fria rörligheten på EU:s inre marknad är en av hörnstenarna i EU-samarbetet. I det här samtalet tar vi tempen på den fria rörligheten genom att se hur den fungerat under coronapandemin.

Seminariet är först ut i TCO:s seminarieserie med så kallade tjänstemannadialoger vars syfte är att vara en del i diskussionen om EU:s framtid genom att föra in våra medlemmars syn på hur EU bäst kommer till sin rätt i en föränderlig värld.

Den fria rörligheten på EU:s inre marknad är en av EU-samarbetets hörnstenar. Den är bra både för den enskilde individen och för Europas utveckling. Men de senaste åren har den fria rörligheten utmanats av orsaker så som migration, Brexit och inte minst nu senast pandemin.

I denna första tjänstemannadialog vill vi därför ta tempen på den fria rörligheten genom att se hur den fungerat under pandemin, hur den fungerar idag och inte minst vad som krävs för att återstarta den post pandemin.

Seminariet sänds live på tco.se.

Medverkande:

Therese Svanström, ordförande TCO

Christian Danielsson, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige

Tue David Bak, VD på Greater Copenhagen

Anna Nilsson, TCO-ledamot av IRTUC Öresund samt ledamot TCO Skåne

Ola Leander, ordförande TCO Norrbotten

Fatou Ceesay Bengtsson, ordförande TCO Värmland

 

Moderator: Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström