EU State of the Union: TCO saknar insatser för omställning, jämställdhet och partssamverkan

Utbildning och omställning, EU

Blogg

2021-09-15

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

I morse var det pompa och ståt i Europaparlamentet i Strasbourg, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var på plats för årets ”State of the Union”. Det är ett linjetal som kommissionens ordförande håller varje höst för att peka ut riktningen för det kommande året.

Von der Leyen inledde med en tillbakablick över pandemin och allt det EU lyckats genomföra på ett drygt år: vaccin till hela EU:s befolkning och stora delar av övriga världen, ett gemensamt covidbevis på bara tre månader, stödpaket till korttidsarbete och den gemensamma återhämtningsplanen för att stimulera ekonomin i medlemsländerna.

Här visade von der Leyen på den stora skillnaden mot finanskrisen för tio år sedan. Då tog det åtta år innan eurozonens BNP var tillbaka på samma nivåer som före krisen. Nu räknar man med att 19 EU-länder redan i år bryter hacket i tillväxtkurvan.

Med detta som fond tog von der Leyen upp en rad områden där kommissionen ska jobba allt intensivare under det kommande året: framför allt handlar det om digitalisering och rättvis klimatomställning. Och det har i sin tur bäring på Europas ekonomiska och säkerhetspolitiska roll i världen. Här finns en tydlig vilja från kommissionen att EU ska stå på egna ben och bli mindre beroende av Kina, till exempel genom att bli världsledande på produktion av halvledare. Man planerar också en rad nya partnerskap med omvärlden, som bygger på handel och investeringar med EU:s värderingar som grund – och även här var udden riktad mot Kinas expansion i världsekonomin. Flera av de här förslagen är viktiga pusselbitar för att stärka EU:s konkurrenskraft, och för TCO är det samtidigt viktigt att ett starkare EU i världsekonomin går hand i hand med en positiv syn på frihandel och inte övergår i protektionism.

Von der Leyens tydlighet i värderingsfrågorna gick inte att ta miste på. Utan att nämna Ungern och Polen vid namn lovade hon att kommissionen använder alla verktyg man har för att säkerställa att EU:s grundvärden respekteras. Det här är oerhört viktigt, och något som TCO helhjärtat stödjer. Skarpare sanktioner för länder som kränker rättsstaten och medborgerliga rättigheter måste på plats.

En rad nya, viktiga initiativ ska tas nu när Europa snart är ute på andra sidan pandemitunneln, men samtidigt lyser en rad centrala, brännande frågor med sin frånvaro. Frågor som är avgörande för att den gröna, digitala omställningen ska bidra till ökad konkurrenskraft och nya, trygga jobb i ett mer socialt Europa.

Hur säkerställer vi att arbetstagare i hela Europa hänger med i den gröna och digitala omställningen? Vad kan EU göra för att se till att fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden? Hur avser kommissionen ge ett skydd för välfungerande partsmodeller som nu hotas av allt mer EU-lagstiftning? Och vilka planer finns för att stärka arbetsmarknadens parter i medlemsländerna, en av de viktigaste nycklarna till trygga jobb och ekonomisk utveckling?

Från TCO:s sida kommer vi därför att fortsätta driva på för att kommissionen ger tydliga svar på de här frågorna. Flera av dem handlar om hur EU kan påverka medlemsländerna att genomföra viktiga reformer, och där flera viktiga mål finns i handlingsplanen för EU:s sociala pelare.

Vi kommer dessutom att borra lite ytterligare i några särskilda punkter som nämndes i talet och där förslag väntas inom kort.

 

  • Förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete
  • Ny lag om mediafrihet, Media Freedom Act
  • Rekommendationer till EU-länderna i 2022 års rättsstatsrapport
  • Nytt program för tillfällig arbetslivserfarenhet för ungdomar i andra EU-länder, ”ALMA”
  • Ny relation med USA, ”Trade and Technology Council”
  • Ny strategi för globala partnerskap, ”Global Gateway”
  • Gemensamma regler för bolagsskatt
Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström