EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Utbildning och omställning, EU

Blogg

2021-12-21

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike om en dryg vecka tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. EU-toppmötet i förra veckan dominerades av energikrisen och de höga elpriserna, den militära upptrappningen vid Ukrainas gräns – och så förstås pandemihanteringen. Så här är det ofta för ett nytt ordförandeland: merparten av de frågor som ska hanteras är sådana där förhandlingar pågår – och kriser av olika slag som dyker upp akut. Samtidigt finns förstås ett visst utrymme finns för varje ordförandeland att driva sina egna favoritfrågor.

Den franske presidenten Emmanuel Macron har inte gjort någon hemlighet av vilken fråga som är viktigast för Frankrike: ett ”suveränt Europa” med kraft att göra sina egna val och fatta egna beslut på den globala arenan. Det handlar om gränskontroll och migration, försvarspolitik, relationer med Afrika, men också om handel och industripolitik där man vill se mer produktion i Europa av vissa produkter och göra EU lite mindre beroende av de globala leverantörskedjorna.

Frankrike vill också se en ”ny europeisk tillväxtmodell” med innovation och jobb i fokus. Här vill president Macron gå i mål med direktivet om minimilöner, som förhandlats i Europaparlamentet och ministerrådet under hösten. Dessutom vill man se över och lätta upp de regler som idag styr EU-ländernas statsbudgetar i form av gränser för statsskuld och budgetunderskott. En ytterligare fjäder som franska ordförandeskapet vill sätta i hatten är konferensen om Europas framtid, som är tänkt att avslutas under våren och mynna ut i rekommendationer för hur EU-samarbetet ska utvecklas framöver.

Från TCO:s sida tycker vi det är bra att Frankrike prioriterar nya jobb och innovation. Men ska vi lyckas med den gröna och digitala omställningen och se till att den bidrar till trygga jobb och att EU kan konkurrera på världsmarknaden, då krävs andra insatser än ett klåfingrigt direktiv om minimilöner och ett snävt fokus på lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Fransmännen gör rätt som vill se en att den inre marknaden för digitala tjänster fungerar bättre. Men runt om i EU-länderna behöver dessutom satsningar på kompetensutveckling och kompetensförsörjning ha högsta prioritet. Reformer och investeringar för ökad jämställdhet krävs för att fler kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden. Kloka och flexibla lösningar på det här området förutsätter samtidigt en väl fungerande social dialog, med fack och arbetsgivare som förhandlar kollektivavtal. I allt detta kan EU göra viktiga insatser för att stötta upp och komma med rekommendationer till medlemsländerna.

På en världsmarknad med knivskarp konkurrens är det viktigt att näringslivet i EU kan växa och utvecklas, men från TCO:s sida ser vi en risk att diskussionen om ”suveränitet” eller ”strategisk autonomi” kan leda till protektionism. Fri och öppen handel har byggt vårt välstånd, den bidrar till innovation och spelar en nyckelroll för klimatomställningen. Dessutom bidrar globala leverantörskedjor till ett stort mått av flexibilitet om och när en kris uppstår. För TCO är det viktigt att EU fortsätter med en handelspolitik som bygger på frihandel och öppenhet - och som bidrar till hållbar utveckling och stärkta rättigheter för arbetstagare globalt.

En annan brådskande fråga som Frankrike behöver ta tag i tag i handlar om att slå vakt om den fria rörligheten i EU. När smittspridningen nu ökar igen ser vi att flera EU-länder åter stänger sina gränser eller hittar på egna restriktioner som försvårar för resande och rörlighet. Här är det helt centralt att EU samordnar sig så att den fria rörligheten inte begränsas, exempelvis för gränspendlare. Särskilt viktigt är det att regeringen agerar för att gränserna i Norden hålls öppna. Det här var ett tydligt budskap från TCO:s ordförande Therese Svanström till statsminister Magdalena Andersson inför EU-toppmötet förra veckan.

När Frankrike tar över EU-rodret på nyårsnatten sker det nästan samtidigt som en ny koalitionsregering kommit på plats i Tyskland – och bara några månader innan Macron utmanas i presidentvalet. Mycket talar för att vi får se en ökad fransk-tysk samsyn i många avgörande EU-frågor, vilket ofta brukar påverka dynamiken i hela EU-samarbetet. Onekligen ett spännande halvår framöver!

Bild på Oscar Wåglund Söderström

Internationell chef

Oscar Wåglund Söderström