Konjunkturrådet missar att omställningsstudiestödet tar sikte på framtiden

Utbildning och omställning, Arbetsmarknad

Blogg

2023-01-20

Omställningsstudiestödet ska stärka individers framtida ställning på arbetsmarknaden och vi måste ha is i magen och utvärdera reformen först när vi kan se resultat av den. Detta skriver Sofia Hylander, utredare inom utbildning och omställning på TCO, apropå Konjunkturrådets färska rapport om strukturomvandling på arbetsmarknaden.

Torsdagen den 19 januari publicerade Konjunkturrådet en SNS-rapport om strukturomvandling på den svenska arbetsmarknaden och policyåtgärder för omställning, med tillhörande debattartikel i Dagens Nyheter.

Andra arbetsmarknadsåtgärder stöttar här och nu

I rapporten presenterar Konjunkturrådet flera kloka resonemang om policyåtgärder för en effektiv strukturomvandling men det framförs också kritik mot omställningsstudiestödets utformning. Konjunkturrådet menar att målgruppen för omställningsstudiestödet är för bred och att det i stället borde riktas mot de individer som har störst behov av omskolning. ”Ett enkelt sätt att åstadkomma detta vore att endast erbjuda stödet till de som varslats om uppsägning” skriver de på DN debatt.

Här menar jag att Konjunkturrådet missar en central parameter – tidsfaktorn. Medan övriga redovisade policyåtgärder handlar om att stötta individer som är i omställning här och nu tar omställningsstudiestödet sikte på framtiden. Själva grundtanken med omställningsstudiestödet är helt enkelt att minimera risken för nu yrkesverksamma att hamna i en framtida omställningsprocess.

Omställningsstudiestöd beviljas bara för utbildningar som stärker individens ställning på arbetsmarknaden

Av artikeln får man också intrycket att det inte görs någon behovsbedömning av stödet överhuvudtaget – vilket är helt felaktigt. Omställningsstudiestöd får enligt regelverket endast beviljas för utbildningar som bedöms stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden. Denna bedömning görs av omställningsorganisationerna, som besitter stor kunskap om arbetsmarknadens behov.

Det är också vanskligt att utifrån mängden ansökningar dra slutsatser om hur många som kommer att uppfylla villkoren och beviljas omställningsstudiestöd. Bland de ansökningar som hittills behandlats har dessutom en stor andel fått avslag för att de inte uppfyllt villkoren om arbetad tid. Låt oss ha is i magen – en reform kan inte utvärderas innan det finns ett utfall och ett resultat.

 

 

 

Bild på Sofia Hylander

Utredare: utbildning och omställning

Sofia Hylander