Lokala klimatkommissioner i Storbritannien sätter social och ekonomisk rättvisa i centrum

Utbildning och omställning, Internationellt

Blogg

2021-05-31

Fackföreningar i Storbritannien drog hårda lärdomar från nedläggningarna av kolgruvorna på 80-talet så idag, när hela samhället ska ställas om, ligger social och ekonomisk rättvisa i centrum på den klimatpolitiska agendan.

På 1980-talet var Yorkshire i norra England hem för mer än 60 000 kolgruvearbetare - men efter att den dåvarande premiärministern Margaret Thatchers regering beslutade att stänga dem av ekonomiska skäl försvann jobben. Gruvarbetare strejkade i ett år i protest mot politiken, vilket ledde till demonstrationer och våldsamma sammandrabbningar mellan polis och arbetare. Den sista gruvan stängdes 2015 - och regionens invånare lider fortfarande av fattigdom och brist på hopp om framtiden, enligt Bill Adams, regional sekreterare för Yorkshire på den fackliga centralorganisationen TUC. Han poängterar att det nu är dags för en annan strategi när de industriella kraftverken står inför ännu en omställning, den som orsakas av klimatförändringarna, och är ett led i Storbritanniens plan att minska utsläppen till netto noll till 2050.

 ”Vi vill inte göra samma misstag igen. Vi vill inte längre ha övergivna samhällen som lämnas åt sitt öde", säger TUC på Powering Past Coal Alliance-toppmötet där lokala myndigheter, företag, fack och lokala organisationer är med.

”Ett nytt samhällskontrakt måste innehålla omställning till gröna jobb och samhällen som inte lämnar människor och samhällen utanför”, poängterar regelbundet Sharan Burrow, generalsekreterare för Världsfacket ITUC. Att ingen ska lämnas utanför är även det genomgripande temat för de Agenda 2030 och de 17 tillhörande globala hållbarhetsmålen. Sharan understryker att de viktigaste pelarna för en rättvis klimatomställning bör omfatta pensioner, kompetensutveckling, anständiga löner och investeringar i ekonomisk förnyelse i drabbade områden. Det finns också en stor förväntan på pensionsfondsförvaltare och aktieägare att agera i denna riktning. Det kommer spela en stor roll för att öka företagens benägenhet att ta hänsyn till social rättvisa i övergången till nya affärsmodeller under de kommande decennierna.

Ett exempel på ett nytt samhällskontrakt är det Skottlandsbaserade kraftbolaget SSE, som är det första brittiska företag som tagit fram en rättvis omställningsstrategi i november 2020 efter dialog med aktieägare och arbetstagare och förhandling med fackförbund. Strategin innehåller tjugo principer för en rättvis klimatomställning och täcker företagets ansvar och handlingsplaner för jobbskapande och kompetensutveckling samt engagemang i den lokala ekonomin och i samhället - just för att säkra att ingen lämnas utanför. 

Vi kommer förhoppningsvis se fler initiativ av det här slaget, framförhandlade av arbetsmarknadens parter med stöd av övriga viktiga aktörer såsom ägarkollektivet.

Texten är skrivan Ann-Katrin Dolium, tidigare internationell sekrerterare på TCO