Svenska fackföreningsrörelsens uppmaning till regeringen: Ta klimatfrågan på större allvar

Utbildning och omställning

Debattartikel

2023-04-30

Det är dags för fackföreningsrörelsen att stämma in i uppmaningen till regeringen att ta klimatfrågan på större allvar. Upprop till stöd för klimatet har kommit från företagarhåll och forskningen. Också vi är djupt oroade över regeringens passivitet, men framför allt över en politik som leder till att utsläppen ökar för första gången på två decennier. Vi uppmanar regeringen att lyssna på och samarbeta med arbetstagarna som ska genomföra omställningen, skriver representanter för fackföreningsrörelsen.

Vid årsskiftet utlovade regeringen ett nationellt klimatmöte, där företag, fackföreningar, forskare och civilsamhället skulle bjudas in. Ännu har ingen inbjudan kommit, och mötet förefaller ha prioriterats ned. Vid klimatdebatten i riksdagen fredag 28 april framförde miljöminister Romina Pourmokthari att lösningen på klimatfrågan är samarbete. Det är illavarslande och olyckligt att samarbetsviljan enbart verkar innebära ord och inte handling.

Fackföreningsrörelsen är redo att bidra. Tillsammans samlar vi drygt 3 miljoner arbetstagare från arbetsmarknadens alla sektorer. Vi har vilja, förmåga och kompetens att vara en del av lösningen, och vill se en rättvis klimatomställning där våra medlemmars trygghet och inflytande säkerställs. En klimatomställning med bredare folklig acceptans är den där fler görs delaktiga, där medarbetare som kan verksamheten blir lyssnade på och ges möjlighet att påverka sitt arbetsliv i en mer hållbar riktning.

Vi kan strukturomvandling och har historiskt varit den positiva kraften i stora samhällsomställningar. Det har handlat om allt från rätten till semester till föräldraledighet och en försäkring för den som blir sjuk. Klimatomställningen är vår tids största utmaning och kräver både systemskiften och livsstilsförändringar – och då kan inte fackföreningsrörelsen lämnas utanför.

Klimatomställningen är till stor del en kompetensförsörjningsfråga och handlar om att lära om och lära nytt. Det nya omställningsstudiestödet som förhandlats fram av fack och arbetsgivare är på många sätt en klimatreform. Det ger fler en ekonomisk möjlighet att vidareutbilda sig i skiftet från fossila till gröna arbetssätt. På samma sätt är en stark a-kassa en viktig trygghet när arbetsmarknaden ställer om.

Omställning pågår från norr till söder där nya industrier växer fram och traditionella verksamheter ställer om. Den nya, gröna industrin skriker efter arbetskraft, men också i välfärdssektorn behöver en halv miljon människor anställas de närmaste tio åren. Här behövs ordentlig finansiering, ett utbildningsutbud som möter kompetensbehoven och breda reformer som ger människor förutsättningar att ställa om.

För att behålla konkurrenskraft och jobb finns inget alternativ. Staten behöver vara med och dela risk med verksamheterna som satsar stort på att utveckla ny teknik och nya processer. Annars hamnar investeringarna i andra länder och jobben likaså.

Regeringen bör även prioritera att minska klimatpåverkan från offentlig konsumtion. Varje år lägger kommuner, regioner och upphandlande myndigheter omkring 800 miljarder på olika varor och tjänster. Här finns en stor potential att använda offentlig upphandling som ett styrmedel för att påverka hela branscher att ta mer hänsyn till miljö och klimat.

Klimatomställningen kräver kraftsamling på bred front. Fackföreningsrörelsen vill se:

  • En tydlig politisk riktning för den klimatomställning som är helt nödvändig och behöver genomföras nu.
  • Breda insatser för att underlätta omställningen. Omställningsstudiestödet är ett exempel på en viktig reform som kräver finansiering och förutsättningar.
  • Att regeringen för dialog med fackföreningsrörelsen om klimatomställningen. Vi har kraft, kompetens och medlemmar som vill bidra.

I våra olika sektorer, branscher och lokalt på arbetsplatser runt om i landet finns lärdomar och idéer om lösningar som politiken behöver fånga upp. Vi uppmanar politiken att dra nytta av vår starka partsmodell och lyssna till de som ska göra jobbet. Hållbara jobb och en hållbar värld går hand i hand. 

 

Susanna Gideonsson, ordförande LO

Göran Arrius, ordförande Saco

Therese Svanström, ordförande TCO

 

Läs artikeln på Expressen.

Bild på TCO:s pressjour

TCO:s pressjour