TCO på DN-debatt: ”Fem vägar till framgång i handlingsplanen för klimatet”

Utbildning och omställning

Debattartikel

2023-06-16

Åtgärderna måste skärpas för att nå klimatmålet och det behöver synas i en kommande konkret handlingsplan för klimatet. Therese Svanström skriver tillsammans med flera företag och organisationer från civilsamhället på DN debatt den 16/6.

Regeringen har bjudit in till ett nationellt klimatmöte den 16 juni, som en del i arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur klimatmålen ska nås.

Vi företag och organisationer som är inbjudna har 5 medskick i detta arbete:

  1. Fokus måste vara på hur klimatmålen ska nås, inte om de ska nås.
  2. Det behövs skärpta åtgärder för att nå målen.
  3. Värna och bygg vidare på en bred och långsiktig enigheten kring klimatmål.
  4. Sverige bör fortsätta vara en föregångare i klimatomställningen.
  5. Kommande handlingsplan för att nå klimatmålen måste vara konkretare än nuvarande.

 

Vi är övertygade om att det finns en gemensam, uppriktig och stark bestämdhet att klimatmålen ska nås. Till detta bidrar vi gärna.


Läs hela debattartikeln på DN-debatt.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström