TCO:s remissvar på Kommissionens meddelande om EU:s klimatmål för 2040 och Kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning

Utbildning och omställning

Remissvar

2024-05-03

TCO anser att den svenska regeringen redan före EU-valet bör göra som flera andra europeiska regeringar redan gjort, och uttala stöd för en målnivå mellan 90 och 95 procent i minskade utsläpp 2040 jämfört med 1990. TCO vill se omfattande åtgärder och investeringar för att minska klimatutsläppen samtidigt med satsningar som kan bana väg för olika tekniker som kan binda koldioxid.

TCO har skickat in ett yttrande till Klimat- och näringslivsdepartementet om Kommissionens meddelande om EU:s klimatmål för 2040 (COM (2024) 63) samt Kommissionens meddelande om industriell koldioxidförvaltning (COM (2024) 62).

Klimatmålet för 2040 bör vara ambitiöst och i linje med EU:s mål om klimatneutralitet 2050 och Parisavtalet

TCO välkomnar att kommissionen öppnar upp för en dialog om målet för 2040 och hur den industriella koldioxidförvaltningen ska utformas. Det är viktigt att klimatmålet för 2040 blir ambitiöst och i linje med EU:s mål om klimatneutralitet 2050 och Parisavtalet. Det är bra att EU vill behålla den globala ledartröjan i klimatomställningen. Att vi klarar klimatomställningen är helt avgörande för Europas konkurrenskraft, för jobben och vår framtida välfärd.

TCO anser att den svenska regeringen redan före EU-valet bör göra som flera andra europeiska regeringar redan gjort, och uttala stöd för en målnivå mellan 90 och 95 procent i minskade utsläpp 2040 jämfört med 1990.

Viktigt att de fackliga perspektiven finns med

Att de fackliga perspektiven finns med i den klimatpolitik som formas så väl nationellt som på EU-nivå och i internationella förhandlingar är centralt för att omställningen ska ske rättvist. 

Välkommet med helhetsgrepp om industriell koldioxidavskiljning – men inte tillräckligt

TCO välkomnar att EU nu inleder en process där man tar ett helhetsgrepp om industriell koldioxidavskiljning. Vi kan dock inte helt förlita oss på att avancerad teknik för koldioxidavskiljning ska lösa problemen med fossila klimatutsläpp åt oss. TCO vill därför understryka att vi behöver omfattande åtgärder och investeringar för att minska klimatutsläppen, samtidigt som vi satsar på att binda koldioxid.

Läs hela remissvaret

Bild på Charlotta Helge

Samhällspolitisk chef

Charlotta Helge