Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

Utbildning och omställning

Pressmeddelande

2020-05-07

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

- Beskedet om ett omställningsuppdrag kommer inte en dag för tidigt. Det är mycket glädjande och kommer att få positiva konsekvenser för enskilda människor och i förlängningen hela samhället, säger Therese Svanström, ordförande TCO. 

Hösten 2019 genomförde SCB på uppdrag av TCO en undersökning bland Sveriges tjänstemän där 38 procent av tjänstemännen anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete. Det framkommer också att ett stort hinder för att ställa om är att det finns för få korta och flexibla kurser att söka. 

- Att tydliggöra lärosätenas ansvar för livslångt lärande är ett viktigt första steg i ett omställningsuppdrag. Vi ser att behoven att kunna ställa om för att hänga med i utvecklingen på arbetsmarknaden har funnits länge och bara blivit större. Coronakrisen ökar sannolikt behoven än mer, säger Therese Svanström.    

Det finns många goda exempel på lärosäten som redan idag tar ett stort ansvar genom att erbjuda olika former av flexibla påbyggnadsutbildningar på distans. Dagens besked kan förhoppningsvis inspirera fler att starta processer för detta.

- I en tid då alla behöver dra sitt strå till stacken blir det ofrånkomligt att högskolorna och universiteten har en fantastisk möjlighet att erbjuda människor möjligheter till omställningen. När pandemin är över kommer så väl digitaliseringen som behoven av grön omställning att finnas kvar. Dagens besked gör Sverige starkare rustat att möta detta, säger Therese Svanström.