TCO:s arbete i Välfärdskommissionen

Samhällsekonomi

Artikel

TCO var en del av Välfärdskommissionen, som inrättades av regeringen 2019. Kommissionens uppdrag var att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet. Kommissionen presenterade sin slutrapport i december 2021.

Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande

TCO:s arbete i Välfärdskommissionen har skett i nära samarbete mellan Lärarförbundet, Vision och Vårdförbundet och har förankrats löpande i TCO-styrelsen. TCO har i kommissionen drivit frågor som gör verklig skillnad för förbundens medlemmar.

- Varje dag går hundratusentals av TCO-förbundens medlemmar till sina tusentals olika yrken inom välfärden. De är välutbildade, kunniga och engagerade i att få alla verksamheter som tillsammans är välfärden att fungerar, säger Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande, som var TCO:s representant i Välfärdskommissionen.

De som arbetar i välfärden måste få rätt förutsättningar att utföra ett gott jobb. Det handlar om rimlig ekonomi, stabila planeringsförutsättningar och god arbetsmiljö. Annars påverkar det kvaliteten i välfärden, menar Veronica Magnusson:

- Hur välfärden funkar påverkar alla TCO-förbundens medlemmar. Förskola och skola ska vara bra så att du kan gå till jobbet och fokusera tryggt på arbetsuppgifterna. När du är sjuk ska du få hjälp av vården.

Åtgärderna som föreslås i slutrapporten är ett bra första steg

Den 16 december 2021 redovisade Välfärdskommissionen sin slutrapport med 29 förslag på åtgärder för att stärka välfärden i regioner och kommuner. Åtgärderna som presenterades handlar bland annat om digitalisering, styrning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och effektivt nyttjande av offentliga resurser. TCO tycker att åtgärderna är ett bra första steg men att mer måste göras.

- TCO har haft sikte på att arbetet ska leda till konkreta resultat. Jag har särskilt lyft fram långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar, god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning som våra prioriterade områden. Vi har kommit en bit med de 29 åtgärderna, men mer behöver göras för att stärka välfärden, säger Veronica Magnusson. 

Om Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag gick ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommissionen, som bildades i början av 2020, samlade företrädare för regeringen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de tre fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco. TCO företräddes av Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande. Kommissionen lämnade sin slutrapport i december 2021.

Läs slutrapporten på regeringens hemsida.