TCO:s uppdrag

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, är en partipolitiskt obunden påverkansorganisation som har i uppgift att öka den fackliga styrkan hos de 12 medlemsförbunden. TCO driver de professionella och välutbildade yrkesutövarnas sociala, fackliga, ekonomiska och yrkesmässiga intressen.

Medan förbundens uppgift är den fackliga kärnverksamheten, som kollektivavtal och lönebildning, är TCO:s uppdrag att bedriva ett aktivt utvecklings- och påverkansarbete som driver arbetsmarknaden och samhället framåt. 

TCO:s medlemsförbund finns på en föränderlig och växande del av arbetsmarknaden. De utmaningar och behov av utveckling som förbundens medlemmar möter i arbetslivet och livet är i många delar gemensamma. TCO ska vara fackföreningensrörelsens samlade mittpunkt. 

TCO arbetar utifrån ett antal kärnområden. Dessa områden utgår från de frågor som är relevanta för medlemmarna i våra 12 medlemsförbund.

TCO:s kärnområden:

  • Sociala trygghetssystem. För medlemmarna är det viktigt med trygghet i förändring. Därför jobbar TCO med att påverka frågor inom sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, pensionssystemet och föräldraförsäkringen.

  • Arbetsmarknad. TCO arbetar med att bevaka och påverka politiska beslut kring tillgång på arbetskraft, utbud på arbetstillfällen och anställningsformer. Hit hör frågor om kompetensförsörjning och omställning, inklusive hur klimatomställningen förändrar arbetsmarknaden och hur omställningen kan bli rättvis. Till området arbetsmarknad hör också arbetsmiljö, utbildningspolitik och digitalisering. 

  • Demokrati. TCO lyfter frågor som stärker demokratin samt agerar när den hotas. Hit hör att försvara alla människors lika värde, rättsstaten och våra institutioner, åsikts- och yttrandefriheten, fria medier och fri kultur.

  • Jämställdhet. Målet att påverka för ett jämställt arbetsliv och samhälle är ett tydligt eget mål, samtidigt som det ska prägla arbetet inom alla kärnområden.

  • Partsmodellen. Här är TCO:s främsta roll att bevaka och driva frågor som skapar goda förutsättningar för en hög organisationsgrad genom kollektivavtal, både nationellt och internationellt.

Samverkan och påverkan inom och utanför EU

TCO:s påverkansarbete bedrivs både nationellt och internationellt. Inom uppdraget ryms bland annat att påverka EU inom våra kärnområden och främja den fria rörligheten för medlemmarna. Vi bevakar och påverkar även politiska processer inom andra internationella organ som kan ha betydelse för partsmodellens förutsättningar.

På nationell nivå agerar TCO också som en arena för samverkan, till exempel för strukturerat utbyte inom fackligt utvecklingsarbete och organisering.

Utbildningar genom TCO

Fackliga akademin utvecklar och genomför utbildningsprogram, kurser, workshops och andra lärandeaktiviteter för och med TCO-förbunden.  

Händer som skriver på en laptop
Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström

Bild på Andreas Beckert

Chef Arena för samverkan

Andreas Beckert