En sommarhälsning – med hopp om vila i stunden och en ljusare framtid

TCO

Blogg

2024-07-08

“Vad ska du läsa i hängmattan?” är en ganska vanligt förekommande fråga så här års. Jag har ett tips: TCO:s stadgar!

Nu har hon blivit galen tänker ni. Stadgar – finns det någon tråkigare produkt? Nej då. Tvärtom! Stadgar är en i vardagen ofta bortglömd text. Men oj så mycket klokskap det kan finnas där. Sådant som behöver påminnas om och levandegöras av oss som inte var med och skrev stadgarna en gång i tiden. Som ordförande för TCO är jag väldig glad över våra föregångares beslut om vad en facklig centralorganisations uppgift är.

Ett gammalt uppdrag som nu måste stå i fokus

I år kan TCO fira 80 år som facklig centralorganisation, med uppdraget att verka för att TCO-förbundens medlemmar har de bästa av förutsättningar att utföra arbetet i sina yrkesprofessioner. Rätt förutsättningar genom en arbetsmiljö som gör att man håller ett helt arbetsliv och det är möjligt att vidareutbilda sig för att klara jobbet eller gå vidare till annat arbete. Att det finns en ekonomisk trygghet om du blir sjuk eller arbetslös som gör att du inte behöver gå från hus och hem, att hot och våld inte är en del av vardagen och att din pension är möjlig att leva på – när den dagen väl kommer. Och, inte minst, att det går att kombinera yrkesliv och vardag på ett bra sätt.

Men TCO har också ett uppdrag som tidigare generationer satt på pränt. Som under decennier inte riktigt behövt stå i fokus men nu måste göra det. TCO är en demokratisk organisation som värnar ett demokratiskt samhälle. Och den fackliga verksamheten bygger på solidariteten som idé. Därför är vår uppgift att värna och utveckla solidariteten både i samhället och i de fackliga organisationerna. Inte sällan hänger dessa båda uppgifter ihop då TCO-förbundens medlemmar i sina yrkesprofessioner som poliser, sjuksköterskor, myndighetshandläggare, socialsekreterare, journalister – ja listan kan göras lång – också är bärare av demokratin.

Den viktigaste byggstenen för en fungerande demokrati

Vi lever i en tid när demokratin är på tillbakagång i stora delar av världen, hot och hat är vardag för många yrkesgrupper och tonen i det offentliga samtalet har blivit tuffare och mer inhumant. Därför behöver vår fackliga kraftsamling ske på många arenor och i många frågor – samtidigt. I vårens sista stora kraftsamling för TCO, Almedalen och TCO-landet, var därför det övergripande temat demokrati. Och det fylldes av ett innehåll som handlade om vad som kännetecknar en bra arbetsmiljö, hur vi tar till vara ungas engagemang, hur EU-samarbetet kommer funka efter vårens val, vilka verktyg vi har för att nå ökad ekonomisk jämställdhet och många andra frågor som TCO-förbunden lyfte. (Vill du veta mer eller titta i efterhand på seminarier – kolla HÄR.)

Ett viktigt samtal med professor Lars Trägårdh ägde också rum. Om den kanske viktigaste byggstenen för en väl fungerande demokrati: Tillit. Tilliten för varandra som medmänniskor och våra institutioner, som varit och är hög i Sverige, har varit en framgångsfaktor. Lars Trägårdh och jag var helt överens om att tillitens grund i mångt och mycket bygger på tillgången till arbete och egen försörjning. Vilket innebär att vi behöver progressiva mål om vad vi vill – en tydlig arbetsmarknadspolitik. Idag pratar vi mest om missmatchning på arbetsmarknaden. Varför inte peka ut en färdriktning – full sysselsättning kanske? Och hitta de bästa verktygen för att med dagens utmaningar nå dit.

Den svarta bilden av Sverige stämmer inte

Det är en viktig uppgift för fackföreningsrörelsen: Att tro på framtiden. Att visa vad vi vill. Vi pekar på problem – men vi bidrar också till att hitta lösningarna. I en tid när tävlan är stor om vem som målar den svartaste bilden av Sverige och vår framtid, är det en viktig uppgift att visa att det inte stämmer. Att mycket faktiskt fungerar väldigt väl, att 1,2 miljoner medlemmar i TCO-förbunden hyser hopp om framtiden och vill vara med och bidra till det.

Nu är vi många som tar lite ledigt. Men efter återhämtning är vi ivriga på att fortsätta göra det TCO:s grundare för 80 år sedan tänkte sig: Bidra till arbetet med schyssta villkor och till ett samhälle där vi vill varandra väl. Ett Sverige där var och en känner sig välkommen och behövd. Vårt Sverige.

Skön sommar önskar jag er alla!

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström