I vardagen skyddas ett land också av ett starkt civilsamhälle

Demokrati

Blogg

2023-01-12

TCO är en av grundarna av Folk och försvar som sedan 1940 har till uppgift att vara en bro mellan civilsamhället och försvaret. För att det hänger ihop. Ett land skyddas av ett väl fungerande försvar. Men i vardagen skyddas ett land också av ett starkt civilsamhälle, och att vi tillsammans värnar, vårdar och utvecklar tilliten och öppenheten som bygger starka demokratier.

Just hemkommen från Folk och försvars årliga konferens i Sälen kan jag konstatera att det aldrig varit ett så stort intresse från så många olika aktörer. Vilket naturligtvis beror på att vi befinner oss i oroliga tider och ett läge i vår omvärld som präglas av kriget i Ukraina som snart pågått i ett år.

Ett stort fokus under dagarna har naturligtvis varit på NATO-processen, på behovet av att rusta upp försvaret och på vårt civila försvar som måste återbyggas. Ett självklart och mycket viktigt fokus. Men en viktig slutsats är också att även i försvarssammanhang är vi aldrig är starkare än vår svagaste länk. Och att en motståndare, oavsett vem det är, alltid kommer att leta efter vår sårbarhet. I det sammanhanget är idag desinformation, polarisering, extremism, undergrävandet av förtroendet för rättsväsende, myndigheter, media och andra samhällsbärande funktioner viktiga för den som vill oss illa.

Hur ser vi till att ingen känner sig utanför? 

Motståndskraften heter sammanhållning, tillit, delaktighet, öppenhet. Kärnvärden i en stark demokrati. Som fackliga organisationer med många medlemmar på alla arbetsplatser har vi därför en väldigt viktig roll i ett stärkt totalförsvar. Många av TCO-förbundens medlemmar måste i sin yrkesprofession behöver hantera vår försvarsförmåga. Jag tänker på anställda i försvaret, polisen, tull- och kustbevakning, hälso- och sjukvården, stat, kommuner och regioner, försvarsindustrin med flera. De behöver rätt förutsättningar för att klara av den uppgiften också. Det handlar också om att det fackliga arbetet oförtrutet måste fokusera på ett samhälle som hänger ihop – där löntagares villkor och trygghet skapar en stabil grund, vilja och engagemang att bidra till vårt lands bästa. Noura Berrouba, ordförande för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) frågade vid ett av konferensens samtal: ”Hur ska man känna försvarsvilja och motståndskraft om man inte känner sig som en del av samhället?” Vi vet nog svaret på den väldigt viktiga frågan. Vad vi också behöver är svaren på frågan – hur vi ser till att ingen känner sig utanför?

Facken måste bygga inkluderande demokrati

Jag är stolt över att många av medlemsförbunden i TCO var på plats i Sälen. För att synliggöra de kuggar som medlemmarna utgör – både i form av professionella yrkesutövare och som aktörer i ett samhälle där alla får plats och behövs. Våra uppgifter vid händelse av kris eller krig är många. Men en uppgift som alltid, alltid måste göras – och där fackföreningsrörelsen spelar en avgörande roll – är att bygga en stark, uthållig och inkluderande demokrati. Det är det yttersta värnet mot krafter som vill illa.

Vill du prenumerera på Therese Svanströms blogg eller andra nyheter från TCO? 

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström