Therese Svanströms tal vid demonstrationen "Stoppa angiverilagen!"

Demokrati

Blogg

2023-09-10

TCO:s ordförande Therese Svanström talade vid demonstrationen "Stoppa angiverilagen!" i Fatbursparken i Stockholm 10 september 2023. Här kan du läsa talet.

Låt mig börja med att vara extremt tydlig: TCO säger nej till angiverilagarna.

Varför? Den typen av förslag som regeringen valt att gå fram kommer för det första leda till att många tvingas bryta mot sin yrkesetik. Det är helt oacceptabelt. Och för det andra så skadas den tillit mellan människor som är själva fundamentet i en demokrati.

Regeringen har försökt att linda in förslaget och kalla det för ett utökat informationsutbyte mellan myndigheter. Men vad det faktiskt handlar om är att tvinga alla dem som jobbar på myndigheter, i stat, region och kommun att ange människor de möter i sitt jobb.   

Den tänkta lagen fyller inget gott syfte. Tvärtom. Den kommer att skapa misstro och slå in kilar människor emellan.

Regeringen och Sverigedemokraterna måste lyssna på professionen, på alla som dagligen jobbar som tjänstemän. På alla oss som är här idag.

Vi vill inte tvingas ange andra människor.

Vi vill inte bli straffade om vi vägrar.

Vi vill inte ha ett samhälle där sjuksköterskan tvingas ange föräldrarna till det barn hen ger syrgas för att barnet lättare ska kunna andas.

Vi vill inte ha ett samhälle där socialsekreterare tvingas gå till polisen efter ett möte med en familj om deras ekonomiska situation.

Vi vill inte ha ett samhälle där en arbetsförmedlare tvingas söka efter tecken på att människan hen har framför sig inte har rätt att vistas i Sverige.

Det är inte värdigt vår demokrati. Det är inte värdigt vårt samhälle.

Angiverilagar kommer inte att hjälpa de som lever under svåra förhållanden, eller i skuggsamhällen. Det kommer leda till att de inte ens vågar söka vård och skydd när de som bäst behöver det. De som idag vänder sig till Fackligt center för papperslösa kommer inte ha någonstans att ta vägen.

Regeringen måste tänka om.

Utredningen som är tillsatt bör inte gå fram med vare sig straffskärpningar eller förändringar på detta område. Vi vill inte ta stegen mot att bli ett angiverisamhälle.

Vi är många här idag som höjer våra röster. Som säger stopp, som säger att här går gränsen.

Vi säger stopp. Vi säger nej.

Tillsammans säger vi nej till angiverilagarna.

Tack för ordet.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström