Vilket samhälle vill vi att AI ska leda till?

Utbildning och omställning, Arbetsmarknad

Blogg

2024-06-14

Förra veckan stod det AI på agendan! Då genomförde TCO vår fjärde Arena för dialog. Efter att ha avverkat öppna och utforskande samtal bortom högt tonläge och talepunkter om pensioner, skatter, klimatet och den gröna omställningen var det nu dags för AI och diskussioner om hur det påverkar både arbetsmarknaden och samhället i övrigt.Runt borden satt politiker, forskare, experter, myndigheter, fackliga organisationer, civilsamhälle med flera och energinivån var minst sagt hög – den gick nästan att ta på.


Vi är flera som tycker att Sverige behöver öka takten inom AI-utvecklingen, men för att göra det behöver vi också förstå vilka risker vi har att hantera. Bland de möjligheter som lyftes fram fanns konkurrenskraft, tillväxt och roligare och mer relevanta jobb – när AI kan göra de administrativa uppgifterna. Bland riskerna återfanns desinformation, integritetsskydd, bristande kompetens och digital exkludering.


Många deltagare ville se framåt och ta fram en samlad vision och berättelse om vilket samhälle AI-utvecklingen ska leda till. Då behövs det också en gemensam orkestrering och nationell samordning för att kunna öka takten. Men framförallt betonades kompetensfrågorna och att vi ska använda de system som redan finns på plats för omställning och kompetensutveckling. Ett digitalt kunskapslyft, där såväl AI-kunskap som humaniora ingår behövs.


Medbestämmande om AI-utvecklingen på arbetsplatsen är även viktigt, detta för att lyssna in professionens erfarenheter. Det har en potentiellt stor påverkan på arbetsmiljön. Och en fråga som parterna kan komma att ställas inför är hur AI kan regleras i kollektivavtal. Den svenska modellen kan lämpa sig väl för att reglera exempelvis integritetsfrågor och dataskydd så kanske även AI.


Sammanfattningsvis en inspirerande och rolig förmiddag där de slutgiltiga huvudpunkterna blev:

  • Utred behovet av en nationell strategi och tydliggör politiskt ledarskap.
  • Kompetensfrågan är avgörande, både utbildning men också behovet av ett brett och folkligt kunskapslyft.
  • Medinflytandet på arbetsplatserna har avgörande betydelse.
  • Slutligen: Möjligheterna är större än hoten!

Bara för politikerna att notera och göra verkstad, vi finns tillgängliga för inspel.

Bild på Therese  Svanström

TCO:s ordförande

Therese Svanström