TCO-regionerna

TCO-regionerna är TCO:s regionala verksamhet och ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional nivå.

TCO-regionerna finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar dem och de kan omfatta en region, ett län eller en eller flera kommuner. Medlemsförbunden själva avgör hur den regionala samordningen ska fungera.

De viktigaste uppgifterna för TCO-regionerna är att påverka i TCO:s frågor på den regionala nivån samt öka nyttan för förbundens medlemmar genom olika arrangemang och aktiviteter.